Godkendelse af årlig prisfastsættelse af parcelhusgrunde og erhvervsarealer i Jammerbugt

Jammerbugt Kommune
Foto: Jammerbugt Kommune
Print Friendly, PDF & Email

Godkendelse af årlig prisfastsættelse af parcelhusgrunde og erhvervsarealer i Jammerbugt

Økonomiudvalget i Jammerbugt Kommune skal på møde den 13. marts 2024 behandle: Godkendelse af salgspriser for kommunalt ejede arealer til bolig- og erhvervsformål 2024 samt generelle salgsbetingelser for boligparceller.

Sagsbeskrivelse

I vejledning om offentlig udbud ved salg er det anført, at kommunen som udgangspunkt skal sælge til højst mulige pris og som minimum til markedsprisen.

Derfor tager kommunalbestyrelsen én gang årligt stilling til minimumspriser til salgspriser for kommunalt ejede arealer til bolig- og erhvervsformål.

Byggegrunde til parcelhuse

På kommunens hjemmeside er alle ledige boligparceller udbudt.

Nedenstående er de kommunalt ejede ledige og reserverede boligparceller med salgspriser og tilslutningsbidrag:


Adresse

Antal
Herafreserveret
Pris

Tilslutningsafgifter

Sallingvej, Arentsminde

3

120,- kr./m2Inkl. tilslutning tilkloak og el

Kirsten Holcks Vej, Brovst

2

1

210,- kr. /m2

Ekskl. tilslutning

Vesterbjergvej, Brovst

17


400,- kr./m2
Inkl. tilslutning tilkloak, el og vand

Bygmarken, Halvrimmen

2


120.000,- kr. (fast pris)
Inkl. tilslutning tilkloak

Niels Juelsvej, Skovsgaard (gl. udstykning)

2


145.000,- kr. (fast pris)
Inkl. tilslutning tilkloak

Niels Juelsvej/Aarupvej, Skovsgaard

6


155,- kr./m2

Ekskl. tilslutning

Dalhøjen, Fjerritslev

2

1

200,- kr. /m2

Ekskl. tilslutning
Rugmarken, Fjerritslev -(gl. udstykning)
1


165,- kr. /m2

Ekskl. tilslutning.

Rugmarken, Fjerritslev

3


400,- kr./ m2
Inkl. tilslutning tilkloak og el

Højvangen, Kaas

8


210,- kr./m2
Inkl. tilslutning tilkloak, el og vand

Halkærvej, Moseby – (gl. udstykning)

1


75.000,- kr. (fast pris)
Inkl. tilslutning tilkloak, el og vand

Halkærvej, Moseby

12


130,- kr. /m2
Inkl. tilslutning tilkloak

Jacobsvej, Pandrup

1

1

350,- kr. /m2
Inkl. tilslutning tilkloak, el og vand

Klosterlunden, Pandrup

13

3

400,- kr. /m2
Inkl. tilslutning tilkloak, el og vand

Højbogårdsvej, Saltum

12

1

325,- kr. m2
Inkl. tilslutning tilkloak, el og vand

Præstegårdsvej, Ingstrup

2


325.000,- kr. (fast pris)

Ekskl. tilslutning

Ingstrupvej, Vester Hjermitslev

1


85.000,- kr. (fast pris)
Inkl. tilslutning til
kloak, el og vand

Elbæksmindevej, Biersted

1


495,- kr. /m2
Inkl. tilslutning tilkloak, el og vand

Horsbækken/Horsbækhaven, Aabybro

5

2

945,- kr. /m2
Inkl. tilslutning tilkloak, el og vand

Fra den 11. marts 2023 til den 8. marts 2024 er nedenstående grunde solgt:

5 grunde på Kirsten Holcks Vej, Brovst

1 grund på Elbæksmindevej, Biersted

Der er i perioden udstykket to grunde på Præstegårdsvej i Ingstrup, der blev prissat til 325.000,- kr. eksl. tilslutningsbidrag. Da tilslutningsbidrag til kloak, el, vand og fjernvarme udgør ca. 120.000 kr. bliver ca. 450.000 kr. for en grund i Ingstrup en relativ høj pris i Ingstrup, selvom grundene er på ca. 1.900 m² pr. stk. Prisen vurderes at være over markedsprisen, som Jammerbugt Kommune har mulighed for at sælge til. Jammerbugt Kommune har tidligere haft en udstykning på Bauen i Ingstrup. Her blev den sidste grund på 863 m² solgt i 2019 for 65.000 kr. Arealet til de to grunde blev erhvervet i 2022 for 250.000 kr. Der har efterfølgende været udgifter på ca. 25.000 kr. til ændret matrikulering.

Kondemneringsgrunde

Ud over ovenstående grunde, der er etableret direkte i forbindelse med byggemodningsprojekter, er der 25 grunde, som kan sælges afledt af kommunens kondemneringsprojekt. Det drejer sig om grunde i Halvrimmen, Skerping, V. Hjermitslev, Bonderup, Haverslev, Ingstrup, Skovsgaard, Pandrup, Manstrup, Klim, Trekroner, Brovst og Fristrup.

Erhvervsgrunde

Nedenstående oversigt over de ledige erhvervsarealer:

AdresseAntal m2
Jægerumvej, BrovstCa.12.600 m2
Industrivej, FjerritslevCa. 3.800 m2
Mågevej, FjerritslevCa. 1.900 m2
Bødkervej, FjerritslevCa. 6.500 m2
Industrivej, PandrupCa. 60.000 m2
Teknologiparken, AabybroCa. 7.900 m2
Høgårdsvej, AabybroCa. 45.900 m²

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2007 en generel harmonisering af priserne på erhvervsjord. Prisen blev vedtaget til kr. 40 kr./m2 ekskl. moms og tilslutningsbidrag. Denne pris har været gældende gennem alle årene i Jammerbugt Kommune.

Arealer i Aabybro er dog udbudt til højere priser. Et areal ved rundkørslen i Teknologiparken er udbudt til 320 kr. ekskl. moms og tilslutningsbidrag og et andet areal på 2.800 m² bag Jem og Fix er udbudt til 200 kr./m² ekskl. moms og tilslutningsbidrag.

Endvidere er arealerne på Høgårdsvej, Aabybro udbudt til 220 kr./m² ekskl. moms men inkl. kloaktilslutningsbidrag. Der er endnu ikke solgt arealer i erhvervsudstykningen, som blev udbudt første gang i sommeren 2021. Der arbejdes dog med et større internationalt projekt, som forsøges placeret på arealet.

Der er ikke solgt erhvervsjord siden 2023. Man har indtil videre forgæves forsøgt at finde egnede arealer til ny erhvervsudstykning i Brovst.

Reservation

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2016 at ændre reservationspraksis på boligparceller således, at der gives mulighed for en maksimal reservationsperiode på 12 måneder.

Med den ændrede reservationspraksis er der indtil den 29. februar 2024, 18 aktive reservationer:

Det kan bemærkes, at evt. beslutning om nedsættelse af priser vil betyde, at der skal ske genudbud inden salg kan gennemføres.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentlig udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. 

Indstilling

Staben indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender

atprisen på de to nyetablerede parcelhusgrunde på Præstegårdsvej i Ingstrup vurderes og prisfastsættes på ny, og efterfølgende genudbydes..
atpriserne for de øvrige boligparceller og erhvervsarealer fastsættes uændret i 2024

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn