Der skal udpeges et nyt sagkyndigt medlem til Bevillingsnævnet i Jammerbugt

Borgmester Mogens Gade
Borgmester Mogens Christen Gade. Foto: Jammerbugt Kommune
Print Friendly, PDF & Email

Der skal udpeges et nyt sagkyndigt medlem til Bevillingsnævnet i Jammerbugt

Økonomiudvalget i Jammerbugt Kommune vil på møde den 13. marts 2024 behandle: Godkendelse af udpegning af nyt sagkyndigt medlem til Bevillingsnævnet.

Sagsbeskrivelse
Kommunalbestyrelsen har nedsat et Bevillingsnævn til at træffe afgørelser, der er henlagt til kommunalbestyrelsen efter lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. (restaurationsloven), jf. lovens § 10, stk. 3, 1. pkt.

Bevillingsnævnet består af en repræsentant fra politiet, et sagkyndigt medlem og indtil 6 andre medlemmer. Bevillingsnævnet består p.t. af følgende:
Mogens Christen Gade, Borgmester – formand,
Rene Rosenkrans, Kommunalbestyrelsen – næstformand,
Ulla Flintholm, Kommunalbestyrelsen
John Andersen, restauratør
Villy Jæger, restauratør
John Lamp Henriksen, vicepolitiinspektør, Nordjyllands Politi
Poul A. Andersen, sagkyndigt medlem fra Central Økonomi
Disse medlemmer er udpeget for 4 år følgende kommunalbestyrelsens valgperiode.

Det sagkyndige medlem Poul A. Andersen udtræder af Bevillingsnævnet pr. 1. april 2024. Der skal derfor udpeges et nyt sagkyndigt medlem.

Det sagkyndige medlem skal sikre økonomiske kompetencer i nævnet. Det sagkyndige medlem skal således have den fornødne økonomiske indsigt til at kunne vurdere f.eks., om et regnskab eller budget økonomisk set er retvisende og realistisk i forhold til den forventede drift af restaurationsvirksomheden. Det sagkyndige medlems rolle på mødet i Bevillingsnævnet er
derfor at kunne påpege over for de andre medlemmer, hvis et i ansøgningen oplyst regnskab eller budget ikke er retvisende for de aktiviteter, der er omfattet af sædvanlig restaurationsdrift.

Det sagkyndige medlem skal deltage i Bevillingsnævnets møder og har stemmeret som de øvrige medlemmer. Det sagkyndige medlem må ikke deltage i det forberedende arbejde, dvs. i sekretariatsbetjeningen af ansøgninger, hvor Sekretariatet udarbejder en indstilling til afgørelse om alkoholbevilling. Det er på baggrund af denne indstilling, at Bevillingsnævnet eller kommunalbestyrelsen drøfter og træffer afgørelse om tildeling eller afslag på bevilling.

Indstilling: Staben indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender, at Ruben Nielsen, medarbejder i Central Økonomi, udpeges som sagkyndigt medlem for perioden 1.april 2024 – 31.december 2025.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn