Jammerbugt Kommune søger: Faglig koordinator til Kaas Demensplejecenter

Foto: Jammerbugtposten.dk

JOBANNONCE: Faglig koordinator til Kaas Demensplejecenter

Har du flair for alt hvad der kalder på faglighed?

-- annonce ---

Kaas Demensplejecenter søger lige nu en ansvarsfuld og faglig dygtig sygeplejerske som har lysten og interessen i at støtte Centerlederen i det faglige arbejde i samarbejde med 30 medarbejdere.

Vi er kendt som et attraktivt specialtilbud og et hyggeligt plejecenter, hvor beboerne og deres pårørende mødes af smilende medarbejdere med lyst til at være omkring dem.
Vi har 21 faste pladser og 1 aflastningsplads.

Vores fokus er på hverdagslivets store og små gøremål, og der arbejdes ud fra Tom Kitwoods omsorgsfilosofi med personcentreret omsorg.
Alle arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang – og med fokus på at skabe det gode hverdagsliv med indhold og samvær, der tager udgangspunkt i den enkeltes beboers ressourcer, behov og interesser.

Den faglige dokumentation foregår i Nexus. Det vil være en fordel at du kender systemet ellers skal du være indstillet på at lære det, og vi hjælper dig selvfølgelig i gang.

Et af de nye tiltag vi skal i gang med indenfor demensfeltet, bliver implementeringen af beboerkonferencer med afsæt i beboernes livshistorier og ressourcer, samt andre udviklingstiltag indenfor kommunens demenspleje.

Vi forestiller os, at du

 • Er uddannet Sygeplejerske
 • Du har kendskab til vores speciale som er mennesker med Demens sygdomme
 • Har en fleksibel tilgang til opgaverne, og lyst til at indgå i et tæt samarbejde med Centerlederen
 • Er en medspiller og loyal samt har en positiv tilgang til tingene
 • Kan håndterer det krydspres der er, ved at være fagligkoordinator og kollega samtidig
 • Kan have mange bolde i luften og navigere i dine opgaver uden af miste fokus og ordentlighed
 • Er faglig velfunderet, og er optaget af at sikre fagligheden i hverdagen – og at dokumentationen i Nexus sker efter gældende retningslinjer
 • Har blik for den faglige udvikling, og kan formidle din faglige viden i praksis
 • Har nemt ved at danne dig overblik og er fleksibel i din opgaveløsning
 • Er rummelig og anerkendende, også i en travl hverdag
 • Er i besiddelse af en positiv tilgang i samarbejdet med andre, både beboere, deres pårørende, vores frivillige og dine fremtidige kollegaer
 • Tager ansvar, og arbejder aktivt for et godt arbejdsmiljø, hvor humor er en naturlig del af hverdagen

Vi tilbyder

 • En arbejdsplads i udvikling, hvor der løbende sker nye spændende tiltag indenfor demensfeltet
 • Mulighed for både personlig og faglig udvikling i form af relevante kurser
 • En arbejdsplads med fokus på trivsel og et sundt arbejdsmiljø
 • Daglige drøftelser med Centerlederen i opgaveløsningen
 • En god samarbejdskultur med plads til ansvar og selvstændighed
 • Frihed under ansvar
 • Et tæt samarbejde med borgere, pårørende, frivillige og kollegaer
 • Fantastiske og engagerede kollegaer med gode kollegiale sparringsevner
 • En nærværende leder med øje for medarbejdertrivsel og personlig udvikling
 • En god introduktion
 • Sundhedsordning for ansatte i Jammerbugt Kommune

Dine opgaver vil blandt andet bestå i at

 • Medvirke til daglig planlægning og opgaveløsning
 • Planlægning, koordinering og formidling af faglige opgaver, samt sikre den faglige dokumentation i Nexus
 • Du bistår centerlederen i det faglige arbejde, og sikre at den Sundhedsfaglige del i vores omsorgssystem er opdateret i samråd med medarbejderne og center sygeplejerske.
 • Planlægning, koordinering og formidling af faglige opgaver, samt sikre den faglige dokumentation i Nexus i alle vagtlag, samt være rollemodel og ad hoc deltagelse i pleje
 • Du bistår centerlederen i den daglige drift og er medvirkende til at dække akutopståede vagter
 • Du har sekretærfunktionen ved Beboer – pårørende møder.
 • Du er ansvarlig med økonomisk forståelse, og ved at tingene skal hænge sammen før at tingene kan ske.
 • Tovholder på Triage og UTH samlerapporteringer
 • Tovholder for Triage
 • Sekretær i Bruger- og pårørenderådet
 • Tovholder på vores Frivillige
 • Tovholder på Elever

Stillingen ønskes besat den 1. august 2023, og er på gennemsnitlig 37 timer/ugentlig.

Der arbejdes fortrinsvis hverdage med fri i helligdage og weekender. Du skal dog være indstillet på, at du i den faglige opgavevaretagelse skal være fleksibel i forbindelse med opgaveløsningen.

Yderligere oplysninger

Du er meget velkommen til at kontakte Centerleder Charlotte Malmmose på telefon 41 91 37 41 eller på mail cmo@jammerbugt.dk hvis du har spørgsmål til stillingen.

Du kan læse mere om Kaas Plejecenter her – ellers besøg os på Facebook.

Ansættelse sker efter gældende overenskomst og principperne for lokal løndannelse efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Arbejdsstedets adresse er Gammelgaardsvej 44-46 i Kaas, 9490 Pandrup.

Ansøgningsfrist

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest den 26. juni 2023 kl. 12.00.
Der afholdes ansættelsessamtaler den 27. juni.