Jammerbugt Kommune får én samlet tandpleje i Brovst

Jammerbugt Kommune får én samlet tandpleje i Brovst


Jammerbugt Kommune får én samlet tandpleje i Brovst

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har besluttet, at det kommunale tandplejetilbud skal have én samlet placering, og den placering bliver ved Jammerbugt Sundhedshus i Brovst.

-- annonce ---


Baggrunden for at finde én samlet placering er en undersøgelse, som har vist en række forbedringspotentialer i kommunens tandpleje. Bl.a. at der er brug for at højne serviceniveauet i det kommunale, gratis tandpleje til børn og unge.

”I øjeblikket går der længere mellem tandlægeundersøgelser end det, som vi i Kommunalbestyrelsen har fastlagt. Derfor har vi arbejdet med, hvordan vi kan højne muligheden for at efterleve det ønskede serviceniveau”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

I forbindelse med denne proces var der politisk enighed om, at der skulle etableres én samlet klinik i kommunen.

Mulighederne med én samlet klinik

Formålet med at etablere én samlet klinik er, at give bedre mulighed for at:

  • minimere sårbarhed i forbindelse med sygemeldinger og ferier.
  • øge muligheden for faglig sparring mellem tandlæger, tandplejere og klinikassistenter.
  • sikre faglig udvikling og ensartethed i kvaliteten af behandlinger, idet alt udstyr er at finde på samme klinik.
  • styrke tiltrækning, rekruttering og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft pga. større klinikfællesskaber med gode fysiske rammer og udstyr.
  • udnytte stordriftsfordele, bedre udnyttelse af kvadratmeter samt mulighed for at genanvende inventar fra tidligere klinikker.

Beslutning om placering

Som følge af beslutningen om at etablere én samlet klinik er der nu truffet beslutning om, hvor den samlede klinik så skal placeres.

I processen med at tage denne beslutning har Kommunalbestyrelsen forholdt sig til to mulige scenarier: 1) En samlet tandklinik i en ny bygning ved Jammerbugt Sundhedshus eller 2) En samlet tandklinik på en ny og ubebygget grund i Aabybro med tilhørende anlæggelse af parkeringsplads.

Det første scenarie har en anslået udgift på ca. 23-27 mio. kr., og det andet scenarie har en anslået udgift på ca. 23-28 mio. kr. For begge scenarier gælder det, at den årlige driftsbesparelse vil være på 300.000-425.000 kr. ved at samle de fire nuværende tandklinikker til én samlet klinik.

15 af Kommunalbestyrelsens medlemmer stemte for placeringen i Brovst, mens 12 af medlemmerne stemte for placeringen i Aabybro. Den endelige beslutning, som et flertal i Kommunalbestyrelsen således stemte for, blev derfor at gå med scenarie 1 og dermed placere én samlet tandklinik i Brovst. I den forbindelse blev det desuden besluttet, at en ekstern rådgiver skal vurdere mulighederne for at anvende den allerede-eksisterende bygning i Jammerbugt Sundhedshus.

En kompleks beslutning

Selvom et flertal nu har vedtaget denne beslutning, har der undervejs vist sig nogle bekymringer fra tandplejemedarbejderne. De er bekymrede for, at Jammerbugt Kommune – med en placering af tandplejen i Brovst – ikke kan rekruttere og fastholde medarbejdere, som man kan større byer som f.eks. Aalborg. Ligeledes fremhæver medarbejderne Aabybro som et bedre alternativ i forhold til kollektiv transport.

”I Kommunalbestyrelsen har der været bred enighed om at samle tandplejen ét sted i Jammerbugt Kommune. Hvor den så skulle placeres, har været en anden og mere kompleks sag. Selvom der var et flertal i Kommunalbestyrelsen, som stemte for beslutningen om en placering i Brovst, så var vi nogen, der hellere havde set, at vi fik en samlet tandplejeklinik i Aabybro. Når det så er sagt, accepterer vi naturligvis flertallets beslutning, og så håber vi på, at placeringen bliver en succes, så vi sikrer, at vores børn og unge får en tandpleje med et højt serviceniveau”, udtaler formand for Børne- og Familieudvalget Susanne Møller Jensen.

Borgmester Mogens Christen Gade er enig med Susanne Møller Jensen i, at det har været komplekst at træffe beslutning om, hvor den samlede tandpleje skulle placeres.

”Vi anerkender til fulde medarbejdernes bekymringer og har været lydhør over for disse og haft dem med i vores overvejelser. Når et flertal i Kommunalbestyrelsen alligevel vælger at træffe beslutning om at placere én samlet klinik i Brovst, er det fordi, vi har et kontinuerligt fokus på at sikre, at alle dele af vores kommune bringes i spil og udvikles. Derudover ønsker vi at udnytte de faciliteter, som vi i kommunen allerede har i Brovst i form af Jammerbugt Sundhedshus – og så har vi en tro på, at der også findes dygtige medarbejdere, som har lyst til at arbejde i dén del af Nordjylland”, forklarer borgmester Mogens Christen Gade om beslutningen.