Infrastruktur – Aabybro på budgettet i Jammerbugt Kommune 

Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email

Infrastruktur – Aabybro på budgettet i Jammerbugt Kommune 

Forligspartnerne med repræsentanter fra partierne Venstre, Socialdemokraterne, SF, DF og Danmarks Demokraterne i Jammerbugt Kommune, har på Kommunalbestyrelsesmøde den 12. oktober 2023 vedtaget Budget 2024.

I budgetaftalen fremgår bl.a.: Infrastruktur – Aabybro 

Med udviklingen i Aabybro by med nye boligområder, butiks- og erhvervsområder og midtbyen er der behov for løbende fokus på og investering i infrastruktur. 

Der er i 2021 udarbejdet en infrastrukturanalyse, som beskriver de væsentligste behov og anslået økonomi hertil. Udover de i analysen fra 2021 anførte behov, er der brug for en analyse af krydset Ny Aabyvej/Østergade ved den sydlige indkørsel til Aabybro. 

Denne analyse udarbejdes af vejafdelingen i 2024. I budgettet for 2024 er der forventet salgsindtægter fra jordarealer i Aabybro. Ved et evt. salg af arealet ved Kattedamsvej bliver der behov for investering i fortov og vejanlæg på strækningen fra lyskryds ved Toftevej/Hovensvej og til rundkørsel ved Knøsgårdvej. 

Finansieringen af fortov og vejanlæg på den nævnte strækning ved Kattedamsvej i 2024 sker via provenu fra salg af jordarealer. 

LÆS OGSÅ:

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn