Immobil arbejdskraft udfordrer nordjyske virksomheder

Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

Midt i en hård tid for de syv nordjyske kommuner, der er lukket af fra resten af omverdenen, er det selvfølgelig glædeligt, at der nu bliver åbnet gradvist op, således at borgere i de syv kommuner har lov til at færdes i alle syv kommuner.

Man havde selvfølgelig kunnet håbe på en fuldstændig åbning, men denne lader vente på sig endnu, og selv om det trods alt tegner lyst med en gradvis åbning, ved ingen, hvad der reelt set kommer til at ske efter den 3. december, hvor nedlukningen står til at ophøre.


Og det er et problem – særligt for den mange produktionsvirksomheder, der ligger i kommunerne, og som er afhængig af arbejdskraft, der kommer fra andre kommuner; eksempelvis Aalborg Kommune. Og hvad kan man så stille op som virksomhedsejer?

Bytte bytte købmand

Der har været flere private initiativer, som har forsøgt at bytte arbejdskraft under nedlukningen. Et eksempel kunne være en produktionsvirksomhed i Aabybro, der har en ansat fra Aalborg Kommune, og en aalborgensisk produktionsvirksomhed, der har en ansat i Jammerbugt Kommune. Ingen af de to medarbejdere har lov til at krydse kommunegrænsen, og dermed ikke mulighed for at møde op på sin arbejdsplads.

Et alternativ kan derfor være, at de to virksomheder bytter ansatte under nedlukningen, således at produktionsmedarbejderne bliver i hver deres respektive kommuner, og produktionen kan opretholdes.

Idéen er ganske god, men den volder nogle udfordringer. Det er desværre langtfra altid muligt blot at bytte medarbejdere uden videre. Ofte vil der være behov for oplæring – og det er endda forudsat, at kompetencerne overhovedet matcher indbyrdes mellem de to produktionsmedarbejdere. Er det ikke tilfældet, vil det langtfra altid kunne betale sig at bytte rundt.

Lad robotter klare produktionen

En anden mulighed er at lade automatiseret robotter klare arbejdet. Robotter er pålidelige og ikke underlagt nogle former for coronarestriktioner, men kan i stedet arbejde på fuldt tryk som altid. Udfordringen er til gengæld, at det kan tage tid at få installeret robotter i produktionen, og samtidig kommer man ikke uden om, at robotter kan være dyre at implementere.

Ikke desto mindre er der nok mange produktionsvirksomheder i de syv kommuner, der i øjeblikket ville ønske, at en større del af deres produktion lå i hænderne på robotterne. Og tager man udgangspunkt i denne tanke, vil det måske ikke være så dumt endda at begynde at undersøge muligheden for robotter nærmere. For hvem ved, hvor længe nedlukningen kommer til at vare – eller hvad fremtiden i det hele taget bringer?