Myndighederne optæller ikke mink uden forudgående aftale

Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

Fødevarestyrelsen, Politi og Forsvaret foretager ikke optælling af mink på farme uden for zonerne, uden en aftale med ejerne, understreger veterinærdirektør.

Flere minkavlere har givet udtryk for, at de oplever det som ubehageligt, når myndighederne møder op på deres farme for at tælle dyrene op. I Berlingske kritiserer formand for minkavlerne, Tage Pedersen, at myndighederne også kommer på farmene uden for sikkerhedszonerne for at tælle dyr op, og at det sker uden lovhjemmel.


‘Optællingerne uden for zonerne kan udelukkende foregå efter aftale med avlerne. Hvis avleren ikke ønsker, at dyrene optælles af myndighederne, foretager vi os ikke yderligere’, understreger veterinærdirektør Hanne Larsen fra Fødevarestyrelsen.

Det er fra Fødevarestyrelsen, at instruktionerne til blandt andet politi og forsvaret om blandt andet optællinger, aflivninger og sikkerhedsforanstaltninger for myndighedernes medarbejdere udgår. Når politiet kontakter en avler, er det således på vegne af Fødevarestyrelsen, og skal ikke opfattes som en politiopgave.

‘Jeg har fuld forståelse for, at det kan virke grænseoverskridende, når myndighederne kommer ind på ens ejendom. Vi hører også, at mange avlere oplever at blive kontaktet gentagne gange. Vi arbejder løbende og i dialog med minkavlerne på at gøre indsatsen så hensigtsmæssig og smidig som muligt’, forklarer Hanne Larsen.

Aflivningerne af mink sker i en samlet operation, som koordineres af den Nationale Operative Stab (NOST) i Rigspolitiet, som blandet andet sikrer Fødevarestyrelsen bistand til kontakten til avlerne fra politiet og forsvaret. I de smittede besætninger og besætningerne i de omliggende zoner har myndighederne hjemmel til at aflive dyrene, og også til at tælle dyrene op. For besætningerne uden for zonerne er der endnu ikke hjemmel til aflivning, og optælling af dyrene sker derfor kun efter aftale med ejeren.  

‘Hvis vi venter med optælling, risikerer vi at spilde vigtige dage, henset til den bekymrende udvikling i Jylland uden for de 7 kommuner i Nordjylland. Her er mange minkfarme smittet siden 1. november. Derfor vil vi meget gerne have en aftale om optællingerne, understreger veterinærdirektør Hanne Larsen.