De nordjyske kommuner er foran på point når det kommer til Regeringens Nærhedsreform

Arkivbillede Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email

11 nordjyske kommuner har de sidste 4 år haft lempede regler i jobcentrene til gavn for borgere og medarbejdere. Et enigt Nordjylland er på vej med opfordring til regeringen om at gøre lempelserne permanente og dermed skabe den nærhed, som regeringen selv har bebudet er nødvendig i den offentlige sektor.

Statsminister Mette Frederiksen (S) holdt i oktober sin åbningstale i Folketinget, hvor hun fremlagde planerne for en nærhedsreform.


Reformen skal understøtte mere tillid til kommuner og regioner, mere faglighed hos medarbejdere og ledere samt mindske bureaukrati og kontrol i den offentlige sektor, hvor detailstyring oppefra efterhånden er blevet for omfattende. Syv danske kommuner får i de kommende tre år fuldstændig frihed fra statslig regulering og lovgivning inden for tre forudbestemte velfærdsområder – nemlig folkeskole, dagtilbud og ældre.

Men endnu flere velfærdsområder har brug for øget frihed til faglige vurderinger, hvis kommunerne skal lykkedes med en indsats, der flytter mennesker og anvender de kommunale midler mest hensigtsmæssigt. Det er budskabet fra de nordjyske kommuner, der de seneste 4 år på beskæftigelsesområdet har deltaget i frikommuneforsøg II sat i værk af Social og Indenrigsministeriet. I den periode har de nordjyske kommuner kunnet arbejde med langt færre statslige regler, hvor medarbejdere har kunnet sætte det i værk, der gav mening for borgeren frem for blot at skulle levere en bestemt indsats, fordi loven foreskrev det.

-Vi har arbejdet med frikommuneforsøg, som i sit indhold er alt det, som regeringens Nærhedsreform sigter efter, nemlig mindre statslig styring og mere faglighed ud i kommunerne. Og vores resultater og erfaringer viser, at vi faktisk kan lykkes med en god kommunal beskæftigelsesindsats uden de mange statslige proceskrav, siger borgmester og formand i KKR Nordjylland Arne Boelt.

KKR Nordjylland har netop behandlet frikommuneevalueringerne på deres møde den 13. november og sender en række anbefalinger af sted til Christiansborg med opfordring til at ændre i reglerne. De mange forsøg hos de nordjyske jobcentre fremviser nemlig betydelige muligheder for mindre bureaukrati, færre statslige proceskrav og mange flere meningsskabende indsatser for borgerne. Resultaterne fra undersøgelsen viser, at de friere rammer enten har skabt forbedringer i beskæftigelsesindsatsen eller ligger på samme niveau som før forsøgene.

– Kommunerne i Nordjylland har gennem Frikommuneforsøg II vist, at de kan forvalte den større frihed – endda med succes og til glæde for borgere. Derfor går netværket også skridtet videre og opfordrer til, at de oprindelige ansøgninger, der ikke blev godkendt af regeringen, genbesøges, da der her ligger endnu flere meningsfulde forslag til forenklinger og fleksibilitet i beskæftigelsesindsatsen, siger Borgmester og næstformand i KKR Nordjylland Mogens Christen Gade.

Og forenklinger skal der til. For hvorfor skal borgere i 2020 deltage i fysiske møder på jobcentret, når vi lever i en digitalt tidsalder, hvor et telefonisk eller digitalt møde kan være lige så godt eller bedre? Eller hvorfor bede borgere møde rehabiliteringsteamet, når den relevante plan allerede er lagt? Hvorfor skal kommuner over-sagsbehandle borgernes sag og eksempelvis indhente unødvendige lægelige blanketter, som selv lægerne ryster på hovedet af – blot for at opfylde lovgivningens krav, når mindre rent faktisk kunne gøre det?

Disse og mange flere spørgsmål undrer de nordjyske kommuner sig over. Svaret er simpelt. Det behøver ikke være sådan, og med 17 konkrete forsøg på beskæftigelsesområdet har de nordjyske kommuner vist nye veje samt skabt mening og nærhed for rigtig mange nordjyske borgere.

– I KL er vi meget optagede af regeringens Nærhedsreform, og med de nordjyske forsøg har vi skabt en masse lavthængende frugter, som er lige til at plukke for regeringen. Jeg vil derfor sikre, at erfaringerne fra Nordjylland bredes ud, så ikke kun nordjyske borgere skal nyde godt af de lempede regler, siger Borgmester og formand for KL’s Arbejdsmarked og Borgerserviceudvalg Thomas Kastrup-Larsen.

Afbureaukratisering er allerede fuld i gang i Nordjylland, og på baggrund af de nordjyske resultater fra Frikommuneforsøget opfordres regeringen til at gøre lempelserne permanente. Med lempelserne får regeringen mulighed for at vinge første velfærdsområde af på den lange liste over offentlige velfærdsområder, der har behov for mindre bureaukrati og mere nærhed til borgerne. Alt sammen til gavn for borgerne.