Helle Bak Andreasen om budget 2021

Helle Bak Andreasen (V), formand for Kultur-, Fritid-, og Landdistriktsudvalget i Jammerbugt Kommune. Foto: Jammerbugt.dk
Print Friendly, PDF & Email

AF Helle Bak Andreasen

Budget 2021 Også herfra vil jeg gerne kvittere for et godt samarbejde i kommunalbestyrelsen, men også i særdeleshed i KFL udvalget.

I det her budget synes jeg faktisk at vi alle har været visionære og set bredt på hvad der kan gavne kommunen generelt.


Jeg tænker på, at vi arbejder med at lave Danmarks bedste Fritidskommune – men under det hører jo mange ting – ihvertfald i vores verden.

Herunder et godt stiforløb – det er tilgodeset i budgettet med bla. Wayfinding og sti 100 og flere cykelstier. Og ikke mindst øget tilgængelighed som vi også vil have focus på. Og i den forbindelse var det også vigtigt for os at afsætte midler til en handicap venlig shelter som vi nu skal i dialog med Handicaprådet om hvor den skal placeres og i gang med at søge eksterne fonde.  At vi sætter penge af til at lave et oplæg til Naturpark Han Herred vil også være med til at sætte os på landkortet. Så jeg synes faktisk vi alle har været gode til at tænke bredt.

Men – vi er jo godt tilfredse specifikt i KFL.

Vi har lavet en lille reduktion på manglende fremskrivninger på 175 tkr. Vi har reduceret tilskuddet til KEC med 50 tkr. Rammen til de lokalhistoriske aktiviteter som er på 200 tkr. Har vi reduceret med 50 tkr. Idet der har været luft i budgettet og så har vi reduceret tilskuddet til 2 af de nedlagte skoler med 50 tkr. Idet der også var luft i budgettet. 

Men det positive opvejer nu de besparelser som vi blev nødt til at foretage.

Og så kan I godt læne Jer tilbage:

Bibliotekerne er vigtige.

De har jo en selvbetjeningsfunktion som er særdeles godt brugt og for at den kan opretholdes skal den have et nyt system som vi naturligvis bakker op om. Det skal opdateres og have nye funktioner bla. For at overholde GDPR reglerne. Det koster 214 tkr de næste to år. Med over 150.000,00 der bruger den her funktion om året er det vigtigt at vi kan benytte biblioteket nærmest 24-7 – det skal vi kunne blive ved med – og det kan vi nu.

Vi opretholder vores skrotningspulje med 1 mill. kr. og dermed et statstilskud. Det er også en vigtig funktion i en veldrevet landdistrikts kommune. Til dato har vi kondemneret – nedrevet 206 huse som alle har gjort en forskel. En forskel først og fremmest med, at ingen mennesker i Jammerbugten skal bo under kondemnable forhold, men også en forskel i, at de ikke skæmmer for naboer og andre. Så det fortsætter vi med.

Så har vi vores halpulje som nu er på 3 mill. igen. Under den har vi forhåndsdisponeret, at de gamle omklædningsrum samt toiletter i Hal A i DGI huset skal renoveres for 1,2 mill. kr. Det har vi valgt fordi vi så ved at rammerne nu er helt up to date – også i DGI huset.

Men det levner en god portion penge til at vi stadig kan prioritere at vores idrætshaller skal være i god og sikkerhedsmæssig stand og også tage ind på energibesparende foranstaltninger. Det hører også med i at være Danmarks bedste fritidskommune. 

Vi har focus på at Aabybro IF skal have renoveret – måske nyt klubhus, vi har focus på Skovsgaard Boldklubs ønske om renovering af omklædningsrum og klublokale. Den sansemotoriske multihal i Biersted er prioriteret og disse tre projekter kommer vi nok til at diskutere videre på i 2021 for at det kan realiseres i overslagsårerne.

Vi har også stadig vores KFL anlægspulje som jo er beregnet på mindre anlægsønsker hvor man kan søge om 25% af sit budget – dog max. en mill. kroner. Den pulje skal vi også gerne have endnu mere ud og leve i 2021 – for det viser sig jo, at ved at kommunen giver både en lille – og stor håndsrækning, ja så kommer vores aktive medborgere – ildsjæle i mål med rigtig mange projekter.

Trekroner – udskiftning af lysanlæg -…

Egnssamlingen i Saltum har vi været i ekstra god dialog med her i 2020. De mangler lidt penge for at få et budget i balance. Vi mener at alle vores Egnssamlinger er små perler – giver så mange en god livskvalitet, men bidrager så sandelig også kollossalt med et arbejde der gavner i fremtiden. Kort sagt – så gør de en stor forskel. Så dem skal vi passe på og derfor får de i Saltum et engangstilskud på 75 tkr. pga. udgifter vedr. den nye ferielov.

Et andet kollossalt løft er, at vi blev enige om at afsætte 500 tkr. til foreningslivet. Der er jo rigtig mange penge og vi forventer da også rigtig meget af dem. Vi blev enige om at forhøje medlemstilskuddet og det gjorde vi ud fra den tese at det vil give foreningerne et løft – det vil give dem lidt ”blod på tanden” i at prøve at få flere medlemmer, men også lave flere aktiviteter. Vi har nævnt eksempler på ” spejder for en dag” kom og” lær og spil golf” eller noget andet. Vi tror det giver liv i foreningerne, man får måske et endnu bedre fællesskab af at arrangere flere ting sammen – og så igen: vi skal have endnu flere aktive i vores foreninger. Det er et stort focuspunkt for hele KFL udvalget,  at vi netop viser at Jammerbugten er noget særligt – at vores foreninger er noget særligt for ved at være med i en forening får man uundværlige input i sin rygsæk. Så sammenholdt med at vi nu i samarbejde med DGI har en foreningskonsulent tror vi på et boost til vores ellers aktive foreninger med over 21.000 medlemmer i dag.

Så vi er positive i KFL udvalget om at også 2021 bliver et godt år for vores aktive kultur, fritids og landdistriktsliv i Jammerbugten.

Nu jeg har ordet vil jeg da også udtrykke stor glæde over at der er afsat ekstra 4 mill.  til Masterplan i Brovst i overslagsårerne fra 2022. Det er også en nødvendighed,  at vi til stadighed udvikler vores centerbyer og bakker op med det som vi kan fra kommunal side. Det synes jeg vi gør på mange måder – og ikke kun i Brovst. Men med Centerby samarbejdet, de forskellige musikarrangementer, masterplaner, byforskønnelses planer,  udstykning af byggegrunde, tilskud til almennyttige boliger osv. synes jeg faktisk der er god opbakning.

Erhvervsgrunde er udsolgt i Brovst. Det er jo for det meste en god ting når ting er udsolgte – men ikke lige på dette område. Også her skal vi hele tiden sikre os at vi er et skridt foran – det har vi ikke været i Brovst. Det råder vi bod på nu – ved at skrive at arbejdet med at finde erhvervsgrunde skal igangsættes hurtigst muligt – netop for at sikre at det vigtige erhvervsliv bliver i Jammerbugt Kommune. Vi er jo kendt for at have aktive små iværksættere – det skal vi fortsætte med. 

Der er flere andre gode ting i budgettet – men tak for ordet.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn