Gjensidige Forsikring: Stor stigning i tip fra borgere fører til mange flere klip i kørekortet

Print Friendly, PDF & Email

I januar 2019 blev det gjort endnu nemmere at kontakte politiet for at bestille færdselskontrol til vejstrækninger, hvor der bliver kørt for stærkt. Det førte til 9614 klip i kørekort, hvilket var en stigning på 75 procent i forhold til året forinden, viser nye tal fra Rigspolitiet, som Gjensidige har analyseret.

Efter en prøveperiode i enkelte politikredse blev det i januar 2019 muligt i hele landet med få klik på nettet at bestille eksempelvis en færdselskontrol til en vejstrækning, hvis man mente, der blev kørt for stærkt. 


Og målt ud fra udstedte klip i kørekort efter færdselskontroller, der er bestilt af borgere, har ordningen været en stor succes. Det viser et dataudtræk fra Rigspolitiet, som Gjensidige har fået udleveret. 

Alene fra 2018 til 2019 førte sager om klip i kørekortet til stigninger i ni ud af 12 politikredse. 

Hvor der på landsplan i 2018 blev udstedt 5440 klip i kørekort efter færdselskontroller, foranlediget af borgere, steg det tal med hele 75 procent til 9614 i 2019, hvor ordningen blev gjort permanent og det blev muligt at bestille en færdselskontrol på internettet. 

Og ordningens succes vækker glæde hos skadedirektør i Gjensidige, Henrik Sagild. 

– Tillid og samarbejde mellem borgere og politi er altafgørende for at højne trafiksikkerheden, og her kan vi se, at begge dele fungerer rigtig godt. Borgerne henvender sig, fordi de ved, politiet reagerer, og politiet får glæde af oplysninger om farlige strækninger, de måske ellers ikke ville have haft, siger Henrik Sagild, der dog peger på, de mange klip ikke er en ubetinget succeshistorie. 

– Fart er en af de største dræbere i trafikken, og for at få et klip i kortet skal du køre mellem 30 og 60 procent over det tilladte, og når vi så ser den her stigning, er det også et fingerpeg om, at der stadig bliver kørt alt for stærkt på de danske veje, siger Henrik Sagild. 

I årets første otte måneder blev der udstedt 6068 klip i kørekort efter færdselskontroller foranlediget af borgerhenvendelser.