Flere grønne taxier på vej!

Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

Vi danskere har for alvor taget den grønne omstilling til os. Vi ønsker ikke, at klima og miljø belastes. Vi ønsker en bæredygtig og grøn udvikling, hvor vores børn og børnebørn kan vokse op på en klode, der grønnere end i dag…
.
Af Mette Reissmann og Rasmus Prehn, begge medlemmer af Folketingets transportudvalg for Socialdemokratiet

For os socialdemokrater er det målet, at Danmark igen bliver en grøn stormagt. Derfor skal vi være ambitiøse hele vejen rundt. Det gælder, når det handler om vores energiforsyning, der gerne skal være med vindmøller og anden bæredygtig energi. Det gælder, når det handler om at nedbringe vores ressourceforbrug, sortere vores affald, styrke genbrug og minimere brugen af fx overflødig plastic.

Men det gælder så sandelig også vores transportpolitik. Alene vejtransporten står for den største andel af CO2-udledning i transportsektoren – og hele 25 % af Danmarks samlede CO2-udledning. Derfor er Socialdemokratiet optaget at fremme andelen af nul-emissionskøretøjer, herunder først og fremmest eldrevne køretøjer, men også køretøjer på brint og naturgas. Det er naturligt, at vi som samfund lader fx vore by- og regionalbusser gå foran. Langsomt men sikkert må vi også bruge afgiftsystemet, regler og regulering til at fremme det grønne. Således har vi fx forlænget afgiftsfritagelsen for danske el-biler.

Senest har vi i taxi-forligskredsen, som Socialdemokratiet er med i, sikret, at en større del af fremtidens hyrevogne bliver el- eller brintbiler. Netop vore taxier, der kører mange korte ture – navnlig inde i vores byer – og som ofte holder stille ved stationer, lufthavne og hospitaler og venter på næste kunde, har en rigtig god mulighed for at køre som el-biler, fordi de ikke når at løbe tør for strøm, og fordi de ofte kan lade op.

Aftalen i taxi-forligskredsen betyder nu, at op til 300 el- eller brintbiler får garanti for en universeltilladelse over de næste to år. Det betyder med andre ord, at vore taxiselskaber får et klokkeklart incitament til at køre el-bil, fordi de på denne måde lettere får en tilladelse. Vi er på det rene med, at ikke alle taxier kan køre som nul-emissions biler endnu. Fx er der andre behov på landet med større afstande. Ligesom udbuddet af rummelige el- og brintbiler ikke er helt så stort endnu, som man kunne ønske sig. Fx er der stadig brug for større minibusser og handicaptransporter, og de findes desværre ikke endnu som hverken el- eller brintbil. Derfor går vi stille og roligt, men også ganske målrettet til værks.


Mette Reissmann og Rasmus Prehn, begge medlemmer af Folketingets transportudvalg for Socialdemokratiet
Der skal både være realisme og visioner i vores politik. I fremtiden er vi slet ikke i tvivl om, at stort set alle taxier bliver grønne nul-emissionsbiler. En ikke uvæsentlig bonusgevinst ved flere grønne taxaer er i øvrigt, at vi på den måde reducerer partikeludledningen og dermed den livsfarlige luftforurening, der hvert år koster menneskeliv og alvorlige sygdomme.

For Socialdemokratiet handler det om at gå engageret og systematisk til værks. Hver gang vi ser et område, hvor vi kan fremme den grønne dagsorden, gør vi det. Nøjagtigt som vi har gjort det, når vi med fx togfonden sikrer elektrificering af jernbanenettet, og når vi i andre sammenhænge fremmer el-færger, og med cykelpuljen sikrer hundredvis af nye kilometer cykelstier, bedre vilkår for at kombinere cykler og kollektiv trafik og meget andet. Den grønne supermagt bygger på vilje, realisme og stærkt samarbejde!