Fælles nordjysk demensenhed indvies 15. maj

Aalborg UH, Nord Foto: Aalborg Universitetshospital.
Print Friendly, PDF & Email

Bedre patientforløb og en mere ensartet tilgang til undersøgelser af, om en patient har demens, er blandt fordelene ved at samle udredningen af demens i én nordjysk enhed. Demensenheden indvies officielt den 15. maj.

Specialister samles ét sted

Formålet med samlingen er at skabe en ensartet tilgang til udredning af demens, som kan gå på tværs af flere lægefaglige specialer. Alle specialisterne er samlet ét sted, hvilket også giver bedre mulighed for sparring mellem specialisterne og mere smidige patientforløb.

Tidligere har den specialiserede demensudredning på Region Nordjyllands hospitaler foregået fire forskellige steder, men samles nu i Demensenheden, Region Nordjylland under Neurologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital.

– Vi forventer, at der i de næste år vil ske en kraftig stigning i antallet af borgere med demens. Med den fysiske samling er formålet at skabe en tværfaglig enhed, hvor personale med forskellige faglige baggrunde giver en synergi og ekspertise, der er til gavn for patienternes udrednings- og behandlingsforløb, siger Karsten Vestergård, specialeansvarlig overlæge ved Neurologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital.

Samlingen af udredningen sker som et led i den nationale handleplan for demens, hvor der blandt andet er et opgør med det murstensløse samarbejde mellem specialerne/ matriklerne, som ellers har kendetegnet den nordjyske demensudredningspraksis.

I stedet fremgår det af anbefalingerne, at der skal etableres egentlige fysiske enheder, hvor de forskellige faggrupper og lægelige specialer er tilstede samtidig, og sådan vil det også være i den nordjyske demensenhed, der bliver bemandet af læger og sygeplejersker fra Geriatrisk Afdeling, Ældrepsykiatrisk Afdeling og Neurologisk Afdeling.

Enheden får også en telefonisk hotline for tilknyttede eller henviste patienter/pårørende samt for læger, kommunale demensfagpersoner og andet personale med henblik på besvarelse af forespørgsler og rådgivning.

Den nye enhed har primært fokus på udredning, idet de fleste patienter herefter går til kontrol hos egen læge, men specielle patientgrupper følges fortsat ambulant i enheden efter nærmere retningslinjer.

Det officielle navn for den nye enhed er Demensenheden, Region Nordjylland.

Tidligere har udredningen foregået fire forskellige steder, nu samles den i nyrenoverede lokaler.

Åbningsreception finder sted onsdag d. 15. maj, kl. 14.00 – 15.30 på:

Aalborg Universitetshospital, Nord. Ladegårdsgade 5, 6. sal. 9000 Aalborg