Flere fordele ved at bygge Jetsmark skole i én etape

Skolecenter Jetsmark Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email

Økonomiudvalget i Jammerbugt Kommune skal onsdag 15. maj 2019 tage stilling til, hvordan den endelige tidsplan for den nye skole i Jetsmark skal se ud. Ligesom de skal afsætte en estimeret anlægsramme for projektet. Det får betydning for, om skolen skal bygges i én etape.

Tidligere har Kommunalbestyrelsen besluttet, at skolen skal bygges i to etaper, hvor den første etape skal stå klar ved skolestart i august 2021. Der er ikke sat tidspunkt på, hvornår næste etape skulle stå færdig.

Siden har det vist sig, at der er både økonomiske, anlægsmæssige, og pædagogiske/organisatoriske fordele ved at bygge i én etape, og Styregruppen for projektet indstiller derfor til Økonomiudvalget, at skolen bygges i én etape.

At bygge skolen i en samlet etape betyder, at den samlede skole står færdig før end forventet. Hvis Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse godkender Styregruppens indstilling, så vil hele skolen stå færdig til skolestart august 2023.

”Der er så mange fordele ved at bygge skolen på én gang, og i Styregruppen har vi lagt vægt på det positive i, at der nu bygges en samlet skole for alle elever, selv om det så betyder, at det tager længere tid, før den første del af skolen kan tages i brug, siger Borgmester Mogens Christen Gade”.

Brugerne inddrages i juni
Uafhængig af antallet af etaper, går brugerprocessen i gang 6. juni 2019, hvor den første workshop afholdes. Deltagerne bliver repræsentanter fra skolens elever, ledelse og medarbejdere, ligesom brugere af skolen og andre interessenter er med. Alle deltagere har fået invitation til deltagelse.

I løbet af brugerprocessen kan alle ønsker komme frem. Et byggeudvalg vil senere behandle og prioritere ønskerne. Byggeudvalget består af repræsentanter for skolens ledelse, personale, skolebestyrelsen, rådgivere og projektledere.

I sensommeren holder kommunen et offentligt møde, hvor alle er velkomne til at se og kommentere på det foreløbige resultat af arbejdet. Herefter arbejdes der videre med justeringer og detaljer i projektet.