Erhvervsministeren foreslår straksudbetaling af LAG-midler

Erhvervsminister Simon Kollerup. Foto: Andreas Beck.
Print Friendly, PDF & Email

Corona-virus har skabt et akut behov for finansiering og likviditet hos iværksættere, små virksomheder og foreninger. Blandt andet også hos de virksomheder og foreninger, der har søgt om midler fra de lokale aktionsgrupper (LAG), og som venter på at få midlerne udbetalt af Erhvervsstyrelsen.

En straksudbetaling vil nemlig sikre, at virksomheder og foreninger hurtigt får pengene, der er brugt på deres projekter, tilbage i kassen. Penge, der jo er brugt på at skabe aktiviteter i landdistrikterne.


Derfor foreslår erhvervsministeren nu en straksudbetaling af 80 pct. af LAG-midlerne til de afsluttede LAG-projekter.

Erhvervsminister, Simon Kollerup:

”Med midlerne til de lokale aktionsgrupper kan vi skabe liv og fastholde arbejdspladser i landdistrikterne. Derfor er det vigtigt for mig i den her svære tid at gøre, hvad jeg kan for at holde hånden under de lokale projekter, der skal realiseres med LAG-midler i ryggen. Vi må i hvert fald ikke havne i en situation, hvor LAG-projekter er nødt til at dreje nøglen om på grund af likviditetsproblemer, mens de venter på udbetalingen af nogle midler, de allerede har fået tilsagn om.”

Fakta om LAG
I den nuværende danske LAG-indsats er der i alt 26 lokale aktionsgrupper på tværs af landet, som tilsammen dækker over 56 kommuner og 27 småøer.

De lokale aktionsgrupper (LAG) giver tilskud til projekter, der kan skabe vækst og udvikling i landdistrikterne. Aktionsgrupperne prioriterer midlerne på baggrund af deres egen lokale udviklingsstrategi.


”De større byer kom bedst ud af finanskrisen, mens flere landdistrikter stadig kæmper med eftervirkningerne. Og corona-krisen er også hård for yderområderne i Danmark. Det er derfor, regeringen har sagt, at vi skal ud af krisen på en retfærdig måde. Vi har en mulighed for at gøre det anderledes den her gang, hvor regningen for krisen ikke ender i for eksempel landdistrikterne,” siger Simon Kollerup.

Regeringens forslag om straksudbetaling af LAG-midler skal vedtages i Folketingets Finansudvalg, før initiativet kan blive sat i gang.

I alt dækker sagerne over ca. 42 mio. kr. i ikke-udbetalte midler. Ca. 22 mio. kr. er udestående midler til selvstændige og virksomheder, mens de resterende ca. 20 mio. kr. er udestående midler til foreninger.

Udbetaling af 80 pct. af midlerne indebærer derfor i alt en udbetaling på ca. 18 mio. kr. til selvstændige og virksomheder og ca. 16 mio. kr. til foreninger.