Salg af arealet i Fjerritslev er betinget af en ny lokalplan

Print Friendly, PDF & Email

I sommeren 2020 har Jammerbugt Kommune udbudt et areal ved Jernbanegade i Fjerritslev. Et eventuelt salg af området kan kun ske, hvis der vedtages en ny lokalplan for området.  

Højestbydende tilbudsgiver på arealet i Fjerritslev er kun interesseret i et konkret køb, hvis der vedtages en ny lokalplan, som giver mulighed for at opføre en dagligvarebutik. Og en ny lokalplan bliver ikke ændret over natten, og slet ikke uden at inddrage borgere og handelslivet i Fjerritslev.


Derfor har Handelsstandsforeningen i Fjerritslev og Jammerbugt Kommune aftalt en proces for forløbet for at sikre, at alle parter er involveret forud for et eventuelt salg.

”Formanden for Handelsstandsforeningen og jeg har aftalt, at vi selvfølgelig skal have en proces om den nye midtbyplan for Fjerritslev by, hvor alle parter er inddraget. Ligesom vi skal have en åben dialog med fokus på planerne om en eventuel dagligvarebutik uden for det nuværende centerområde i byen. Vi kommer også til at lave en detailhandelsanalyse for at se på, hvad det kan betyde for forretningslivet i midtbyen, hvis der placeres en dagligvarebutik uden for det nuværende centerområde”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

I processen bliver der også set på stier, trafik, sammenhængen i byen og meget andet.

Også Fjerritslev Handelsstandsforening ser frem til at fortsætte samarbejdet og dialogen med Jammerbugt Kommune om at udvikle Fjerritslev. 

”Vi er glade for, at der er interesse for Fjerritslev, og vi ser frem til at byde nye butikker velkommen til handelsbyen Fjerritslev. Som udgangspunkt ser vi dog gerne alle muligheder, inden for den eksisterende bymidte, undersøgt, inden man lægger butikker uden for området. I andre byer har vi en opfattelse af, at udflytningen af dagligvarebutikker har været medvirkende årsag til, at de øvrige detailbutikker har fået det svært. Det vil vi naturligvis kæmpe for ikke sker i Fjerritslev”, påpeger formand Martin Eigenbroth.