Politisk fokuspunkt 2021 | Boliger og Infrastruktur i Hune

Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

Politisk fokus

Under politiske fokuspunkter – budgetbemærkninger til anlægsbudgettet for 2021 i Jammerbugt Kommune fremgår det, at der er politisk enighed blandt samtlige 27 kommunalbestyrelsesmedlemmer om :


Boliger i Hune

Kommunalbestyrelsen er indstillet på at bakke op om realiseringen af de to senest vedtagne lokalplaner i Hune med et antal støttede boliger i hver af disse.

Infrastruktur i Hune

I Hune og Blokhus er trafikken øget som følge af øget bosætning og turisme. Manglende buslommer i Hune på Vesterhavsvej efter rundkørslen mod vest, gør trafikken mere presset især i sommermånederne. Forligsparterne er derfor enige om, at der findes en løsning med buslommer, så NT-busser ikke gør stop på Vesterhavsvej, når passagererne står af eller på.

Nye lokalplaner og nye udstykninger i Hune giver ekstra trafik til byen hele året rundt. Den positive udvikling kræver ekstra fokus på infrastrukturen. Gennem flere år er der arbejdet for en lysregulering i krydset Hunetorpvej/Vesterhavsvej. Forligsparterne er derfor enige om at afsætte kr. 600.000 kr. til etablering af et trafiklys i Hune.

LÆS OGSÅ: Budgetaftale 2021 for Jammerbugt Kommune