Drøftelse af Fokuspunkt i Social- og Sundhedsudvalget

Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

Drøftelse af Fokuspunkt i Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget vil på møde den 9. april 2024 behandle et beslutningstema: Drøftelse af Fokuspunkt – skærpet indsats og strategiplan vedrørende bostøtte.

Afdelingsleder Taija Vangsø og Specialkonsulent Jakob Tymm-Andersen deltager i drøftelsen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund – udmøntning af budget 2024. Ændring af serviceniveau SEL § 85 bostøtte. Optimering af bostøtteindsatsen.

I den politiske vedtagne strategiplan, er et af indsatsområderne optimering af bostøtte. Optimeringen tager udgangspunkt i en øget efterspørgsel på bostøtte og at sikre at Jammerbugt kommunes udgifter pr. indbygger, kommer på samme niveau som sammenlignelige kommuner.

I strategiplanen er der arbejdet med, at der som udgangspunkt ikke gives støtte til borgere i eget hjem hvis borgerne modtager under 2 timers støtte om ugen. Det er vurderet at såfremt niveauet ligger under 2 timer, så vil borgerne kunne modtage støtte sammen med andre på værestederne. Derudover gives der som udgangspunkt ikke længere støtte til håndtering af post og økonomi i eget hjem, da det tilbydes som støtte på værestederne.

Det vurderes at være muligt at regulere i kommunens vurdering af hvorvidt en borger tilhører personkredsen for § 85 bostøtte. I lovgivningen på området, er personkredsen beskrevet som borgere med betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og sociale problemstillinger. Definitionen bliver derfor meget individuel afhængigt af den faglige vurdering. Derfor vil der ske en ændring i visitationen, således at alle personkredsvurderinger efter § 85, skal godkendes i visitationsudvalget, dette for at sikre at sikre, at den korrekte målgruppe får adgang til at få støtte i hjemmet.

I nogle tilfælde, vil der kunne bevilliges § 82 – forebyggende socialpædagogisk støtte. Indsatsen er allerede iværksat, og det vil derfor også være nødvendigt at indskærpe muligheden for denne støtte yderligere.

Andre borgere vil kunne henvende sig til værestederne, frivillige organisationer eller det netværk de måtte have.

Tidsplan: SSU 09.04.24 (orientering og drøftelse)

Indstilling:Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter fokuspunktet.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn