Godkendelse af permanent flytning af Ungdomsskolens klub i Fjerritslev

Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email

Godkendelse af permanent flytning af Ungdomsskolens klub i Fjerritslev

Børne og Familieudvalget i Jammerbugt Kommune behandler på møde den 8. april beslutningstema: Godkendelse af permanent flytning af Ungdomsskolens klub i Fjerritslev.

Sagsbeskrivelse

Ungdomsskolen har anvendt lokalerne under Fjerritslev Skole på Borups Allé 8 i Fjerritslev til ungdomsklub. Arbejdstilsynet har den 4. december 2023 været på tilsynsbesøg i lokalerne. Arbejdstilsynet vurderer, at lokalerne ikke er forsvarligt isoleret mod udefra kommende fugt. Derfor har Jammerbugt Kommune fået et påbud fra Arbejdstilsynet. Påbuddet skal efterkommes senest den 1. maj 2024, mens Arbejdstilsynet den 8. maj 2024 skal have besked om, hvordan Jammerbugt Kommune har efterkommet påbuddet. Ungdomsskolen har i den mellemliggende periode midlertidigt lånt lokaler til deres tilbud på Fjerritslev Skole.

På baggrund af Arbejdstilsynets besøg har Jammerbugt Kommune derfor fået foretaget byggetekniske undersøgelser af lokalerne og drøftet fremtidige løsningsmuligheder. I drøftelserne har Jammerbugt Kommune lagt vægt på mulighederne for at etablere et innovativt og kreativt ungemiljø, hvor de unge selv kan være medskabende på sociale fællesskaber og aktiviteter. Dette i tråd med Planstrategiens handlingskatalog for 2021, hvor der var fokus på etablering af Ungehuse. Jammerbugt Kommune foreslår derfor, at ungdomsklubben i Fjerritslev flytter i nye lokaler, hvor der kan etableres et Ungehus med mere plads og flere muligheder for aktiviteter til forskellige aldersgrupper.

Jammerbugt Kommune har undersøgt mulighederne for, at Ungdomsskolen kan anvende lokalerne på Tjørnevej 11 i Fjerritslev. Lokalerne blev tidligere anvendt som tandklinik af den kommunale tandpleje. Tandklinikken i Fjerritslev blev først lukket midlertidigt fra august 2021. Efterfølgende godkendte Kommunalbestyrelsen den 17. november 2022, at klinikken i Fjerritslev blev lukket permanent. I beslutningen fra Kommunalbestyrelsens møde fremgår det, at det anbefales at undersøge nærmere, om tandklinikkens matrikel i Fjerritslev kan anvendes fx til Ungehus under Ungdomsskolen. Det er Børne- og Familieforvaltningens vurdering, at den tidligere tandklinik vil give Ungdomsskolen mulighed for at skabe et mødested, hvor der er plads til at samle flere forskellige aldersgrupper og tilbyde en bredere vifte af aktiviteter for de unge.

Ejendomscentret sikrer en genopretning af lokalerne under Fjerritslev Skole alene til kælderbrug – med udgangspunkt i bemærkningerne fra Arbejdstilsynets besøg den 4. december 2023.

Budgetmæssige konsekvenser

Ejendomscentret har forestået demontering af tandlægeudstyr i samarbejde med Tandplejen.

Tandplejen har flyttet udstyr og inventar, herunder det udstyr og inventar, som kan genanvendes i den nye tandklinik, der skal etableres ved Brovst Sundhedshus.

Ved overtagelsen af lokalerne på Tjørnevej 11 har Ungdomsskolen selv ansvaret for at klargøre til Ungehus. Det betyder, at Ungdomsskolen således – i samarbejde med de unge – har mulighed for selv at opbygge og skabe det innovative og kreative ungemiljø, som de ønsker, med plads og mulighed for aktiviteter til flere aldersgrupper.

Vækst- og Udviklingsforvaltningen oplyser, at driftsudgifterne for lokalerne under Fjerritslev Skole er tilsvarende driftsudgifterne på Tjørnevej 11 i Fjerritslev, hvorfor den fremadrettede drift vurderes at være udgiftsneutral.

Indstilling: Børne- og Familieforvaltningen og Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget godkender

atUngdomsskolens klub i Fjerritslev flyttes permanent Tjørnevej 11
atklargøring af Tjørnevej 11 påbegyndes snarest med henblik på ibrugtagning fra skoleårets start efter sommerferien 2024

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn