Drøftelse af borgerrådgiverens årsberetning 2022

Arkivbillede Foto: Jammerbugtposten.dk

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune holder møde den 23. marts, hvor der bl.a. på dagsordenen er:

Drøftelse af borgerrådgiverens årsberetning 2022

-- annonce ---

Borgerrådgiveren anmoder kommunalbestyrelsen om at drøfte beretningens indhold, samt at tage årsberetningen til orientering

Sagsbeskrivelse

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 24. juni 2021, at der, sammen med Vesthimmerlands, Brønderslev og Thisted Kommuner, skulle udarbejdes en fællesansøgning til Bolig- og Planstyrelsen med henblik på en fælles borgerrådgiverfunktion. Denne ansøgning blev imødekommet fra styrelsen.

På baggrund heraf besluttede kommunalbestyrelsen på møde den 17. februar 2022 at etablere en borgerrådgiverfunktion under kommunalbestyrelsens myndighed. Der er som led i aftalen med de førnævnte tre kommuner ansat to borgerrådgivere, som hver især varetager funktionen i to kommuner, således at Jammerbugt Kommunes borgerrådgiver også varetager funktionen som borgerrådgiver i Brønderslev Kommune. Borgerrådgiveren startede i sin funktion den 1. august 2022 og er i første omgang ansat i en projektstilling, der udløber den 31. december 2024.

I henhold til §6 i Jammerbugt Kommunes vedtægter for borgerrådgivning, skal borgerrådgiveren afgive en årlig beretning til Jammerbugt Kommunes Kommunalbestyrelse i 1. kvartal. Borgerrådgiveren skal som led heri redegøre for sin virksomhed, herunder for eventuelle konstateringer af overordnede forhold inden for borgerrådgiverens kompetence. Borgerrådgiveren skal i forbindelse med beretningen lægge vægt på læring og erfaringsopsamling og kan i den forbindelse komme med forslag og eventuelle anbefalinger til Jammerbugt Kommunes Kommunalbestyrelse eller forvaltninger.

Borgerrådgiveren er i sin funktion adskilt fra den øvrige administration og alene underlagt Kommunalbestyrelsen.

Borgerrådgiverens faste opgaver består i at bistå borgere, der har spørgsmål til Jammerbugt Kommunes handlinger og undladelser ved

  1. at behandle henvendelser over Jammerbugt Kommune
  2. at yde vejledning i klagesystemet i sager, der vedrører Jammerbugt Kommune
  3. at yde hjælp til forståelse af afgørelser m.v. fra Jammerbugt Kommune, og
  4. at tilbyde dialogmøde mellem borger og forvaltning, hvor dette antages at kunne afhjælpe sagen

Årsberetningen tager udgangspunkt i perioden august-december 2022 og fokuserer på at give en redegørelse af opstartsfasen som borgerrådgiver i kommunen. Årsberetningen afdækker bl.a. samarbejdsflader med kommunens medarbejdere, herunder hvordan borgerrådgiveren har forsøgt at sikre, at forvaltningerne oplever borgerrådgiveren som en god samarbejdspartner, der møder kommunens medarbejdere med forståelse og som gennem dialog og samarbejde ønsker at finde de bedst mulige løsninger for mødet med borgerne.

Afslutningsvist er der en redegørelse for, hvordan registrering af borgerhenvendelser kan være et vigtigt fingerpeg om, hvilke tendenser og udfordringer, der kan identificeres i kommunens sagsbehandling, og som dermed kan give anledning til refleksion.

Årsberetningen kan læses på dette link

Retsgrundlag

Jammerbugt Kommunes styrelsesvedtægt og vedtægt for borgerrådgiverfunktionrn i Jammerbugt Kommune

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller,

atØkonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen tager årsberetningen til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. marts 2023, pkt. 48:

Anbefaler, at årsberetningen tages til efterretning.

LÆS OGSÅ: Fantastisk sæson hos BK Orion i Fjerritslev 

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn