Din alder indikerer, om du er til hjemmearbejde

Foto: Shutterstock

En ny undersøgelse viser, at mange danskere generelt foretrækker at arbejde hjemmefra. Tendensen er stærkere, jo ældre man er. Især unge under 24 år ser væsentlige ulemper ved hjemmearbejde.

43 procent.

-- annonce ---


Så mange foretrækker ifølge en ny undersøgelse hjemmekontoret fremfor at møde fysisk på arbejdspladsen.

Og hvis du er én af dem, der foretrækker hjemmets fire vægge som dit primære arbejdssted, er der en god sandsynlighed for, at du er en del af den mere modne aldersgruppe. De unge er nemlig særligt repræsenteret blandt de 35 procent, der hellere vil møde fysisk på arbejde.

Unge under 24 år skiller sig ud
I undersøgelsen har to SDU-forskere spurgt 966 danskere, der har arbejdet hjemmefra enten fuldtid eller deltid under coronapandemien, om deres holdning til hjemmearbejde. Tallene viser, at den ældre generation ser ud til i højere grad end den yngre at trives med at arbejde hjemme.

  • Respondenterne i vores undersøgelse foretrækker overordnet set hjemmekontoret og fordelene ved hjemmearbejde. Tendensen er stærkere, jo ældre respondenterne er, fortæller Oliver Schnittka, professor ved Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi og ekspert i forbrugeradfærd.

Det er især de unge under 24 år, der ser væsentlige ulemper ved hjemmekontoret. Således foretrækker størstedelen af respondenterne under 24 år at arbejde fysisk på kontoret.

Den samme tendens viser sig, når respondenterne besvarer spørgsmål om mødeform og deres mentale tilstand.

I undersøgelsen angiver lidt over halvdelen af de adspurgte, at online møder kan erstatte de fysiske møder med kollegaerne, mens 31 procent ikke mener, at det er tilfældet. Her er de unge under 24 år igen væsentligt repræsenteret.

  • Det samme gør sig gældende, når vi spørger til folks trivsel. Godt halvdelen mener, at hjemmearbejde har fremmet deres personlige trivsel, mens 28 procent ikke mener, at det at arbejde hjemmefra har fremmet deres velbefindende, heriblandt de unge under 24 år, forklarer Oliver Schnittka.

Ikke overraskende

Resultaterne kommer dog ikke som en overraskelse for Oliver Schnittka. Selvom undersøgelsen ikke viser, hvorfor de ældre generationer ser ud til at trives bedre med hjemmearbejde end den yngre, har han et bud:

  • Unge er generelt meget interesserede i at netværke, være sociale og har – i mange tilfælde – endnu ikke etableret familie. Derudover er kollegaerne for manges vedkommende en central del af deres sociale liv, forklarer han og påpeger, at det sandsynligvis ikke gør sig gældende i samme grad for de ældre generationer:
  • Folk i den lidt ældre aldersgruppe ser nok en større fordel ved at arbejde hjemmefra, da de lettere kan få privatlivet og arbejdslivet til at gå op i en højere enhed.

Det kan derfor synes paradoksalt, at halvdelen af de adspurgte i undersøgelsen faktisk angiver, at hjemmearbejde har gjort det sværere for dem at adskille deres arbejds- og privatliv. Men heller ikke det ser Oliver Schnittka noget unaturligt i:

  • På den ene side gør hjemmearbejde det selvfølgelig sværere for folk at adskille tingene, men på den anden side gør det nok også, at arbejdet virker mindre som arbejde. For mange har den største ulempe ved hjemmearbejde nok været perioden, hvor børnene var sendt hjem fra institutioner og skoler, men nu, hvor børnene er tilbage i institution, ser mange generelt fordelene i, at deres hverdag er mere fleksibel, afslutter han.

Undersøgelsen i tal
Undersøgelsen er en del af en Survey blandt 1.473 respondenter i hele Danmark fordelt repræsentativt på køn og alder. Spørgsmålene omkring hjemmearbejde blev foretaget blandt 966 respondenter, der har arbejdet hjemmefra enten fuldtid eller deltid under Corona-pandemien.

Undersøgelsen er foretaget af Stefanie Sohn og Oliver Schnittka fra Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi, Syddansk Universitet.

Nogle af nøgletallene fra undersøgelsen er:

43% af respondenterne ville foretrække at arbejde hjemmefra sammenlignet med at møde fysisk på arbejde, mens 35% foretrækker at arbejde fysisk på arbejdspladsen (heriblandt størstedelen af de unge respondenter under 24). De resterende 22% af respondenterne har ingen præferencer mellem at arbejde hjemmefra eller være fysisk på arbejdspladsen.

52% af respondenterne mener, at online møder kan erstatte fysiske møder med kollegaerne, mens 31% ikke mener, at online møder kan erstatte de fysiske (heriblandt størstedelen af de unge respondenter under 24).

49% mener, at det at arbejde hjemmefra forbedrer deres personlige trivsel, mens 28% ikke mener, at hjemmearbejder forbedrer deres velbefindende (heriblandt størstedelen af de unge respondenter under 24).

50% af respondenterne angiver, at det kan være sværere for dem at adskille deres arbejds- og privatliv, når de arbejder hjemmefra, mens 28% ikke har et problem med at adskille deres professionelle og private liv. Der er ingen forskel mellem kønnene.