Den Rytmiske Limfjordsforbindelse er udpeget som netværks- og genrespillested i 2021

Foto fra arbejdsmøde i Den Rytmiske Limfjordsforbindelse

Statens Kunstfond har udpeget 14 nye netværks- og genrespillesteder rundt om i landet, der skal arbejde med udvikling af det rytmiske musikliv i resten af 2021. Blandt de 14 udpegede er spillestedsnetværket Den Rytmiske Limfjordsforbindelse, som er et samarbejdet mellem STUBhuset i Støvring, Kultur- & Erhvervscenter Jammerbugt i Aabybro samt ALFA Vesthimmerlands Musikhus i Aars. Med udpegningen følger et tilskud på 500.000 kr., der skal sikre et mere varieret koncertudbud i resten af 2021.

Den Rytmiske Limfjordsforbindelse har store ambitioner om at løfte musiklivet i Rebild -, Jammerbugt- og Vesthimmerlands kommune, og den står solidt i et mangeårigt tværkommunalt spillestedsnetværk. De tre spillesteder har nemlig haft et tæt samarbejde siden 2014, hvori også Det Musiske Hus, Frederikshavn indgår, om bl.a. realisering at koncertproduktioner og publikumsudvikling. Det styrkede netværkssamarbejde imellem spillestederne suppleres yderligere med samarbejde med stærke genre-netværk og musikorganisationer som Tempi, Korma, Kulturskoler i Nordjylland m.fl., samt en række lokale foreninger og venues.

-- annonce ---

De tre spillesteder har deres virke i relativt tyndt befolkede kommuner. De grænser alle op til Aalborg Kommune, der som storby har mange konkurrerende kulturtilbud. Værdien af koncerttilbud i lokalområdet er imidlertid uomtvistelig. Det er ikke alle, der søger mod storbyen efter kulturoplevelser. Tværtimod ligger der en stor formidlingsopgave for Den Rytmiske Limfjordsforbindelse i at række ud i lokalområdet og gøre musikken tilgængelig for endnu flere.

”Med udpegningen har vi fået en enestående mulighed for at udvikle musiklivet i det store område vi dækker”, fortæller koncertansvarlig hos Kultur- & Erhvervscenter Jammerbugt, Mads Mølgaard. ”Vi er stærkere og kan opnå mere gennem netværkssamarbejdet, end vi kan hver især. Det kræver udviklingsmidler at opdyrke interessen for de mere genrespecifikke koncerter i et tyndt befolket område, og der skal gøres en særlig indsats for publikumsudvikling”, fortsætter han.

”Vi ser en vej til at opnå større genremæssig mangfoldighed gennem samarbejder med eksterne (utraditionelle) venues med egne målgrupper, eksempelvis museumsforeninger, lokale musikforeninger eller særlige målgrupper, som f.eks. børn, unge eller særligt sårbare. Disse samarbejder skal sikre, at der er reelle målgrupper for aktiviteterne. De tre spillesteder er med mangeårig viden, faglighed og ekspertise garant for kvaliteten af koncerterne”, siger ALFAs leder, Lisbeth Jagd.

”Udpegningen er er et markant boost til udviklingen af musiklivet i vores område”, supplerer STUBhusets musikchef, Helle Jørgensen. ”Den giver mulighed for at afprøve idéer vi længe har haft på tegnebrættet. Eksempelvis en ny koncertklub med forbillede i Biografklub Danmark, som skal anspore publikum til at opsøge og opleve koncerter med kunstnere, de ikke kender i forvejen”.

På de tre spillesteder er man klar til at trække i arbejdstøjet for at udvikle koncertprojekter i samarbejde med lokale aktører i de tre kommuner.