Cyklister: Så mange bruger mobilen i kryds

Foto: Rådet For Sikker Trafik
Print Friendly, PDF & Email

Cyklister: Så mange bruger mobilen i kryds

Trafikkryds er det sted, hvor der sker flest alvorlige cyklistulykker, men alligevel bruger for mange cyklister mobilen netop der. Særligt de unge har mobilen i hånden, mens de cykler her.

Der er stadig alt for mange cyklister, som bliver dræbt eller kommer alvorligt til skade i trafikken, og krydsulykker er den ulykkestype, hvor det oftest går galt. Uopmærksomhed og manglende orientering er de hyppigste årsager til, at ulykkerne sker, så der er et stort potentiale for at reducere antallet af ulykker, hvis alle kigger sig lidt bedre for.

Selvom det er cyklisterne, der typisk kommer værst til skade, hvis de bliver involveret i en ulykke med en anden trafikant, er der for mange cyklister, som svarer, at de er cyklet igennem et kryds, imens de brugte håndholdt mobil.

15 procent af cyklisterne svarer nemlig i en undersøgelse, som Rådet for Sikker Trafik har gennemført i 2023, at de indenfor det seneste år har cyklet gennem et kryds, mens de brugte deres håndholdte mobil. Det er en stigning på 6 procentpoint fra 2020, hvor det var 9 procent af cyklisterne, der svarede ja til spørgsmålet.

Særligt blandt de yngre cyklister er problemet udtalt. Hele 30 procent af de unge i aldersgruppen 18-30 år svarer, at de har cyklet igennem et kryds mens de brugte håndholdt mobil.

– Det er afgørende, at mobilen bliver i lommen eller tasken, når man cykler i trafikken, og særligt i kryds er det enormt farlig at have fokus på skærmen. Vi opfordrer både cyklister og bilister om at bruge et øjeblik mere på at se sig for i kryds, fordi mange alvorlige cyklistulykker på den måde kan undgås, siger Mathias Hjorth Frederiksen, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.

Så mange kommer til skade i kryds
Når opfordringen til at bruge et øjeblik mere på at orientere sig kommer i forbindelse med kryds, er det ikke uden grund. I byzoner er det hele 7 ud af 10 dræbte eller alvorligt tilskadekomne cyklister, som kommer til skade i kryds. Det viser de politiregistrerede ulykker, som opgøres af Vejdirektoratet.

I byzoner blev i alt 2.430 cyklister dræbt eller kom alvorligt til skade fra 2019 til 2023, og ud af dem var det altså 1.702, som kom til skade i en krydssituation. 23 procent af krydsulykkerne i byzone skete i Københavns Politikreds, mens 14 procent skete i Østjyllands Politikreds.

Særligt i de store byer, hvor der er mange cyklister, bør kryds være noget, som både cyklister og bilister holder ekstra øje med. Det er klart, at når der er flere cyklister, vil der også være flere ulykker med cyklister, men små forbedringer i adfærden vil kunne spare mange ulykker, og her er et godt sted at starte, at vi alle sammen bruger et øjeblik mere på at se os for, siger Mathias Hjorth Frederiksen, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.

Fakta om Brug 2 sek. mere-kampagnen

I øjeblikket gennemfører Rådet for Sikker Trafik og 58 kommuner kampagnen “Brug 2 sek. mere”, der har opfordrer cyklister og bilister til at holde bedre øje med hinanden i kryds. Kampagnen kan ses i gadebilledet på vejkantplakater og i nogle kommuner også som skrift på vejbanen.

Se mere hos Rådet for Sikker Trafik.

Fakta
Antal dræbte eller alvorligt tilskadekomne cyklister fra 2019-2023.
Kilde: Vejdirektoratet

I byzone
I alt: 2.430
I krydsulykker: 1.702
Andel i krydsulykker: 70 procent

I landzone
I alt: 464
I krydsulykker: 235
Andel i krydsulykker: 51 procent

Spørgeundersøgelse fra 2023 blandt 1.051cyklister foretaget af Epinion for Rådet for Sikker Trafik.

Spørgsmål: Har du – indenfor det seneste år – cyklet gennem et kryds, hvor du brugte din håndholdte mobil (f.eks. kiggede, skrev, talte håndholdt, tog billeder/video)?
Ja: 15 procent
Nej: 85 procent

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn