Budgetløft til Sundheds- og Seniorområdet i Jammerbugt Kommune 

Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

Budgetløft til Sundheds- og Seniorområdet i Jammerbugt Kommune 

Forligspartnerne med repræsentanter fra partierne Venstre, Socialdemokraterne, SF, DF og Danmarks Demokraterne i Jammerbugt Kommune, har på Kommunalbestyrelsesmøde den 12. oktober 2023 vedtaget Budget 2024.

I budgetaftalen fremgår bl.a.: Budgetløft til Sundheds- og Seniorområdet 

I lighed med tidligere år vil der også i 2024 være stigende udgifter til seniorområdet afledt af den demografiske udvikling, som viser en kraftig stigning blandt de +65-årige i budgetårene. 

Stigningen er størst blandt de ældste og mest plejekrævende aldersgrupper. Dette betyder, at der må forventes en fortsat stigning i de visiterede timer og stigning i antal borgere tilknyttet hjemmeplejen.   

Den demografiske udvikling med et stigende antal borgere med behov for hjælp og støtte, sammen med udviklingen af det nære sundhedsvæsen, og en deraf fortsat opgaveglidning fra hospitaler og ud i kommunerne, medfører et stigende opgavepres.  Sundhedslovsopgaver flyttes fra hospitaler og ud i kommunerne og kompleksiteten i opgaverne øges, og at flere opgaver skal løses af specifikke faggrupper som sygeplejersker eller social- og sundhedsassistenter. 

Den aktuelle udvikling med flere borgere i hjemme- og sygeplejen, sammen med øget kompleksitet i opgaverne og udfordringer med rekruttering af faglærte medarbejdere betyder, at dele af de faglærte medarbejdere må begrænse hjælpen i borgers hjem til kun at omfatte de mest komplekse sundhedsopgaver, og lade kolleger møde op i hjemmet for løsning af de øvrige opgaver som praktisk hjælp og personlig pleje, hvilket samlet set øger udgifterne og kan opleves uhensigtsmæssig for borgeren. 

Det er vigtigt for Jammerbugt Kommune, at der er de tilstrækkelige ressourcer i hjemme- og sygeplejen til at fastholde det nuværende serviceniveau og til at levere en høj kvalitet hos de ældre borgere.  

LÆS OGSÅ:

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn