8.500 år gamle egetræstammer fundet ved udgravning af søer

Print Friendly, PDF & Email

Det store skovrejsningsprojekt lige nord for Brovst By blev plantet i 2019 og giver med sin meget bynære beliggenhed Brovst Bys borgere en enestående mulighed for friluftsliv, samtidigt med at grundvandet sikres til drikkevand.

Området lige nord for herregården Bratskov er med sin lave beliggenhed og fede lerjord sublim dyrkningsjord, når de rette fugtighedsforhold er til stede. Men i våde år, som forrige år og dette års våde vinter, giver vandstuvning på de laveste steder problemer. Her er derfor gravet to søer.


”Under arbejdet med udgravningen af de 2 søer dukkede der i 2 meters dybde træstammer op på et større areal i den østligste sø. Vi vidste fra jordbundsundersøgelserne forud for plantningen, at store dele af arealet ligger på hævet fjordbund, og under udgravningen kom vi i ca. 1,5 meters dybde til jordlag med muslingeskaller og dermed den gamle fjordbund. Men den store overraskelse kom, da stammerne dukkede op under den gamle fjordbund. Her var altså skov for mange, mange tusinde år siden,” fortæller skovfoged Per Hyttel fra Naturstyrelsen Thy til Jammerbugt.dk.

8500 år på bagen
En kulstof14-prøve viste, at stammerne var omkring 8500 år gamle og at træsorten er eg, og liggende under den gamle fjordbund har stammerne i iltfattigt miljø udviklet sig til moseeg. Faktisk er der også plantet eg i skoven på de nærved liggende arealer.

“Så vores vurdering af de skovdyrkningsmæssige muligheder i dag er helt i overensstemmelse med den naturskov, der var her for 8500 år siden.”

Historien om moseegene ved Bratskov fortæller på fornemste vis om vigtige stadier i Nordjyllands geologiske fortid fra stenalderen og frem til nu. Vil man vide mere, er der nu opsat et skilt ved en af egestammerne, der mere detaljeret beskriver udviklingen. Du finder skiltet og stammerne ved at parkere på den nye P-plads lige nord for Bratskov og gå stik øst på grusvejen ud mod den store sø.

Bratskov og Bøge Bakke er et skovrejsningsprojekt på samlet 54 ha plantet i 2019 i et samarbejde mellem Jammerbugt Kommune, Vandforsyningen Brovst og Omegn samt Naturstyrelsen Thy.