550 vognlæs sand til Lønstrup

Lønstrup set fra oven. Foto: Colourbox.
Print Friendly, PDF & Email

Nu bliver der igen fodret med sand ved Lønstrup. Det foregår med lastbil, og der køres ca. 21.000 tons svarende til ca. 12.000 m³ sand til Lønstrup. Det svarer til 550 læs med lastbilerne.

Sandet graves op i Hirtshals fra den 5. maj, og selve sandfodringen i Lønstrup starter mandag den 11. maj.


Arbejdet skal være afsluttet inden 19. juni, så badegæsterne generes mindst muligt.

– Vi er meget tilfredse med, at vores samarbejdspartner nu går i gang med sandfodringen ved Lønstrup, så vi kan få sikret kysten med sand, og borgerne kan sove roligt om natten, siger områdechef Niels Kristian Kvistgaard fra Kystdirektoratet.

En kyst i god stand
Ud for Lønstrup tager havet i gennemsnit en til halvanden meter af kysten hvert år. Efter fælles aftale med Hjørring Kommune har der derfor været sandfodret på strækningen med jævne mellemrum siden 1984. Det har sikret, at kyststrækningen er i god stand.

– Kysten ud for Lønstrup er generelt i god stand. Sandfodringen er dog nødvendigt for forsat at opretholde det niveau for beskyttelse, som ligger i fællesaftalen med Hjørring Kommune, slutter Niels Kristian Kvistgaard.


Fakta:

  • I alt bliver der i denne omgang sandfodret med ca. 12.000 m³ sand på ca. 1.100 meter, hvoraf de ca. 725 meter påbegyndes nu
  • Sandet bliver indvundet i Hirtshals ved Vestmolevej fra stranden og havstokken og kørt til Lønstrup i lastbiler.
  • Det overordnede formål med at sandfodre er at bremse kystlinjens tilbagerykning, opretholde en naturlig kystprofil og dermed en naturlig strandbredde. I hårdt vejr er det fodringssandet, der bliver ført væk, mens den oprindelige kystlinje bevares. Fodringssandet skaber desuden en bredere strand, som giver bølgerne et fladere opløb, bremser dem og dermed forebygger nedbrydning af skrænten fra havet. Ved Lønstrup er kystprofilen stejl, og derfor rammer bølgerne stranden og skrænten med stor energi, medmindre de bremses af store granitsten og det udlagte sand.
  • En bølges højde afhænger af vanddybden, og kan maksimalt få en højde på 65 % af vanddybden. Derfor giver en flad kystprofil med lav vanddybde mindre bølger end en stejl kystprofil.
  • Kystdirektoratet måler jævnligt kystprofilen på den jyske vestkyst fra Skagen og til grænsen. De første målinger blev foretaget i 1874.