Aggersundbroens ene kørebane spærres i slutningen af maj

Aggersundbroen der går over Limfjorden. Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

I de kommende uger genetablerer Vejdirektoratet kunststofbelægningen på fortovet på Aggersundbroen.

Arbejdet varer frem til slutningen af maj og medfører, at fra den 18. – 28. maj vil den ene kørebane være spærret i tidsrummet fra kl. 09.00 til kl. 21.00.


I denne periode vil der kun være et spor farbart, og trafikken vil blive styret af en midlertidig lysregulering. Den midlertidige fribredde for passage af broen vil være 4 meter.
 
Arbejdet er en forsættelse af arbejdet fra 2019, hvor der blev gennemført betonreparationer på brodækket. Arbejdet skal sikre, at broen har tilstrækkelig holdbarhed til at være funktionsdygtig i de kommende årtier. 
 
Indskrænkningen af kørebanebredden gennemføres af sikkerhedsgrunde for entreprenørens arbejdere. Når trafikken afvikles i et spor med lysregulering, minimeres risikoen for påkørsler og farlige situationer.  
 
I forbindelse med gennemførelsen af arbejdet vil brovagtpersonalet have mulighed for at gennemføre en manuel betjening af lysreguleringen.

Der vil blandt andet være mulighed for at etablere rødt lys i begge køreretninger i forbindelse med passage af udrykningskøretøjer og i forbindelse med broklap-åbninger. Bilisterne opfordres derfor til at respektere lysreguleringen under alle forhold.  
 
Vejdirektoratet beklager de gener som arbejdet måtte medføre for såvel trafikanter som naboer til broen.