Ungetilbud får ny, samlet adresse i Halvrimmen

Borgmester Mogens Gade
Borgmester Mogens Christen Gade. Foto: Jammerbugt Kommune
Print Friendly, PDF & Email

Ungetilbud får ny, samlet adresse i Halvrimmen

Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle Ungdomsskolen, Familiecentret, SSP (Skole, Socialforvaltning og Politi) og Fraværsteamet i Jammerbugt Kommune på den samme adresse – nemlig på den tidligere Halvrimmen Skole (Skolegade 3, 9460 Brovst).

Bygningen står tom som følge af nedlæggelsen af Ressourcecenter Jammerbugt, og det har derfor været undersøgt, hvilke muligheder der er for anvendelse af de fysiske rammer i en anden sammenhæng. Det er nu besluttet, at den forhenværende skole skal være Ungdomsskolen, Familiecentret, SSP og Fraværsteamets nye hovedsæde.

Beslutningen er truffet ud fra en vurdering af, at en samling vil give en række fordele og potentialer både fagligt og økonomisk.

”Det handler om, at vi skal sørge for at udnytte kommunens bygninger smartest muligt, og så frigør samlingen også en række andre bygninger til salg. Det er i tråd med vores strategi om at tænke i ”kloge kvadratmeter”, hvor vi har fokus på at planlægge og prioritere, hvordan vi anvender vores arealer, så det skaber mest værdi for borgerne. I dette tilfælde at give et mere helhedsorienteret tilbud til borgerne. Så vi tænker både i økonomisk og faglig værdi, som kommer borgerne til gode”, forklarer Borgmester Mogens Christen Gade.

Forslaget om sammenlægningen har, inden beslutningen blev truffet, været i høring ved bl.a. personale, Ungdomsskolens bestyrelse og Ungerådet, og høringen viste et generelt billede af samlingen som et positivt tiltag.

Med samlingen bliver der skabt et sammenhængende tilbud til de unge, der har kontakt med flere af enhederne, og afdelingerne får nye muligheder for at lave aktiviteter på tværs af tilbuddene, hvilket vil styrke kvaliteten for borgerne.

Samlingen giver også Ungdomsskolens specialpædagogiske skoletilbud flere og større undervisningslokaler, hvilket der er brug for, ligesom Familiecentret – som i dag er opdelt på to matrikler – får bedre mulighed for fælles sparring, samhørighed og videndeling.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn