Uenighed i Børne- og Familieudvalget om genåbning af dagtilbud og skoler

Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

I forbindelse med at skoler og dagtilbud skal starte op igen, ønsker Socialdemokratiet i Jammerbugt Kommune en decentral løsning.

“Genåbningen skal foregå̊ på en god og tillidsfuld måde, som borgere, store som små, kan føle sig trygge ved,” lyder det i en pressemeddelelse fra Socialdemokratiet i Jammerbugt Kommune.


”Det er jo ikke sådan bare lige at starte op igen. Der er medarbejdere, der skal informeres ordentligt og tages med i planlægningen og indretningerne, skal være på plads. Hastværk kan være lastværk og vi ønsker ikke, at hverken ansatte eller borgere føler, at åbningen bliver presset igennem,” lyder det endvidere.


Ekstraordinært møde i Børne- og Familieudvalget langfredag
Langfredag, d. 10. april, var der ekstraordinært møde i Børne- og Familieudvalget, hvor åbningen efter påske blev drøftet.

  • Hele udvalget var enige om at ændre timetallet for nødundervisning til 25 timer om ugen. Dette sker for at sikre, at der er tilstrækkeligt med personaleressourcer og tid til forberedelse for personalet, og helt i tråd med den anbefaling, som skolelederne er kommet med. Dog kan de elever, som eksempelvis skal vente på en skolebus, blive i skolen under pædagogisk opsyn.
  • Overgangen fra dagpleje til børnehave, og overgangen fra børnehave til skole åbner 21. april. På den måde får børn og forældre mulighed for at sige farvel mandag den 20. april, før børnene starter i deres nye tilbud tirsdag den 21. april.
  • Et enigt udvalg vil gerne kvittere for, at SSP, Jammerbugt Ungdomsskole, PPR og Familiecentret stiller personale til rådighed til genåbningen. Det gør det nemmere at overholde kravene om mindre grupper.
  • Der er tillige lavet en aftale med ejendomscentret om, at der sker ekstra rengøring, så skoler og institutioner lever op til retningslinjer fra sundhedsmyndighederne.


Uenighed om opstartsdatoer
Der var uenighed i udvalget om, hvornår skoler og dagtilbud skal starte igen. Venstre og Dansk Folkeparti valgte at følge forvaltningens oplæg om, at elever i 0. til 3. klasse begynder i skole og SFO 16. april, mens elever i 4. og 5. klasse begynder i skole og SFO 17. april, og at alle dagtilbud (dagplejere, vuggestuer og børnehaver) skal starte d. 15. april.

Socialdemokratiet havde gerne set, at det var op til institutionerne og skolerne i hvert enkelt lokalsamfund, hvornår der bliver åbnet, dog senest den 20. april 2020, idet der kan være stor forskel på mulighederne i kommunen og dermed skabe de bedste rammer for medarbejdere og ledere til at skabe tryghed i opstarten for både børn og voksne:

“Vi ville lægge beslutningen ud til dem, der kender til den lokale situation bedst og give dem ro til at starte op, som de blev klar til – men senest d. 20. april”, siger Kiki Bach og Susanne Møller Jensen.

“Det kan lade sig gøre i andre kommuner med forskellige opstartsdatoer, så vi er overbeviste om, at vores borgere i Jammerbugt kommune også ville kunne forliges med dette, hvis det kunne sikre, at alle kom bedst fra start og ikke hurtigt fra start. Det vil jo under alle omstændigheder blive meldt ud på AULA og FAMLY til forældrene.”

Det er dog ikke Børne- og Familieudvalget, der alene, kan træffe alle disse beslutninger, idet de også skal godkendes som en formandsbeslutning, hvorfor borgmesteren, i disse Corona-tider, laver den sidste godkendelse.

Børne- og familieudvalget består af:
Ulla Flintholm (formand) (V)
Susanne Møller Jensen (næstformand) (A)
Anne-Mette Ulstrup (DF)
Birgit Mejlholm Kold (V)
Niels Jørgen Pretzmann (V)
Kjeld Hedegård Nielsen (V)
Kiki Bach (A)