Sådan åbner skoler og dagtilbud efter påsken

Aabybro Skole. Foto: Jammerbugtposten.
Print Friendly, PDF & Email

For at sikre en tryg opstart i genåbningen af institutionerne i Jammerbugt Kommune sker der en etapevis genåbning af dagtilbud og skoler. 

Sådan skriver Jammerbugt Kommune på deres hjemmeside.


Der var langfredag ekstraordinært møde i Børne- og Familieudvalget, hvor åbningen efter påske blev drøftet. Her blev det besluttet, at dagtilbud og skoler starter igen på følgende datoer:

  • Alle dagtilbud og dagplejere åbner d. 15. april.
  • På skoleområdet starter specialklasserækker fra 0. – 10. klasse d. 15. april.
  • 0. – 3. klasse starter d. 16. april.
  • 4. – 5. klasse starter d. 17. april.
  • For børn i vuggestue og dagpleje, der skulle have været startet i børnehave, sker overgangen d. 21. april, således alle børn får mulighed for at tage afsked med deres nuværende børnehave. 

Nødundervisning og nødpasning fortsætter frem til, at de enkelte institutioner åbner.

Undervisningen for alle 0.- 5. klasser på almenområdet vil blive afkortet til 25 ugentlige timer. Alle specialklasserækker vil have sædvanligt skema. For de elever, der har brug for transport, vil der være mulighed for nødpasning på skolen indtil hjemtransport. SFO’en fortsætter med de normale åbningstider.


Rammerne skal tilpasses den nye virkelighed
Både børn, forældre og ansatte skal indstille sig på en meget anderledes tid med pasning og undervisning under genåbningsperioden. Det bliver en tid, hvor der i den grad bliver behov for forståelse, tillid og tålmodighed fra alle parter, understreger kommunen.

Kravene til adfærd, hygiejne, rengøring, kørsel, aflevering og afhentning af børn samt større afstand mellem alle, betyder nye måder at være sammen på til leg og læring. Ifølge Sundhedsstyrelsen retningslinjer skal børnene opholde sig så meget som muligt udenfor, så det er vigtigt, at alle husker varmt udetøj.

Hyppig håndvask og hygiejne kommer til at fylde ekstra meget for alle uanset alder. Børnene skal undgå at lege i større grupper – og holde afstand, når de kan. Indendørs leg skal begrænses og helst ske mellem de samme børn. Legetøj, der ikke er nødvendigt, bliver pakket ned, og resten bliver rengjort efter brug.

Skoleeleverne undervises med to meters afstand mellem bordene og deles op i flere rum for at skabe tilpas med luft mellem børnene. Det bliver ikke skoledage, som man kender dem eller på samme niveau som normalt. Eleverne vil blive opdelt i mindre grupper, grupper som de skal være i hele tiden. På samme vis vil hver gruppe af elever blive mødt af de samme voksne. Det vil være skolen, der beslutter, hvilke elever der sættes sammen i grupper ud fra praktiske, pædagogiske og faglige hensyn.