Udstilling om Svinkløvmalerne tager form

Maleri af Knud Sinding, som er et af udstillingens hovednavne
Print Friendly, PDF & Email

Styregruppen bag det lokalhistoriske projekt »Kunsten i Han Herred« er langt fremme med planlægningen af en kunstudstilling, der skal vise værker og fortælle historien om en række af de kunstmalere, som år efter år lod sig tiltrække af lyset, havet og det storslåede klitlandskab til begge sider af Svinkløv.

Udstillingen om Svinkløvmalerne vises i Fjerritslev Kirkecenter fra fredag 21. juni til og med søndag 30. juni 2019.


Ved nærmere granskning af de historiske kilder viser det sig nemlig, at der også her på egnen har eksisteret en kunstnerkoloni, som efter dagens udflugter med staffeli, lærred og malerkasse ude i den fri natur mødtes om aftenen til socialt samvær hos deres pensionatsværter eller hjemme hos de malere, som valgte at slå sig ned i egen bolig for en længere periode.

Blandt de kunstnere, som satte sig spor i form af betydelige værker her fra egnen, var Albert Kongsbak, Anna E. Munch, Knud Larsen, Knud Sinding og Johannes Wilhjelm, og netop disse vil være hovednavne på udstillingen om Svinkløvmalerne. Flere af dem er også kendt som Skagensmalere, og netop i disse uger viser Skagens Museum en stor samling af Johannes Wilhjelms malerier, hvoraf billedet »Efter gudstjenesten« fra Hjortdal Kirke er et af hovedværkerne.

Det går støt fremad med at træffe aftaler med forskellige udlånere af malerier, og styregruppen med formand Herdis Lau. Nielsen, Skræm, i spidsen er fortsat meget interesseret i at høre fra folk, der har ét eller flere værker af de nævnte kunstnere hængende og har lyst at udlåne disse til udstillingen.

Øvrige navne, som vil have interesse for styregruppen, er kunstnere som Axel Bredsdorff, Johan Ulrik Bredsdorff, Knud Eel, Wilhelm Fermer, Johanne Frimodt, Jens Peter Groth-Jensen, Erik Holtved, Henrik Jespersen, Emma Kongsbøll, Kristian Kongsbøll, Caspar Kongslev, Martin Konopacki, Peder Andreas Kristensen, Herman Madsen, Ejnar Nielsen, Ove Kruse Nobel, Anders Norre, Inge Permin, Elias Petersen, Axel Smith og Ellen Smith.

På hjemmesiden hanherred.dk/kunsten kan man læse mere om projektet og den kommende udstilling om Svinkløvmalerne.