Tre nord- og vestjyske projekter får 10 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har øremærket ca. 10 mio. kr. til tre nord- og vestjyske projekter. Støtten går til en international turismekampagne, styrket samarbejde om grøn omstilling og digitalisering mellem nordjyske virksomheder og studerende fra Aalborg Universitet samt til øget anvendelse af Power2X-teknologi med fokus på lagring af energi.

Flere overnatninger, en øget omsætning og nye fuldtidsstillinger. Det er den forventede samlede effekt af markedsføringskampagnen ”Fælles vækst i nordjysk turisme”, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse netop har besluttet at støtte med 4,6 mio. kr.


Kampagnen, der blev igangsat i 2018, rækker over hele 15 kommuner i fire af Danmarks nyetablerede destinationsselskaber: Destination North Denmark, Den Nordjyske Vestkyst, Destination Himmerland og Destination Limfjorden.

I en af de største turistattraktioner i Nordjylland, Aalborg Zoo, glæder adm. direktør Henrik Johansen sig over støtten fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse:

“Markedskommunikation er en afgørende vækstdriver for nordjysk turisme. Derfor er det helt fundamentalt, at vi sætter ind på at øge den fælles kommunikation til de vigtigste markeder, og støtten fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er et vigtigt bidrag,” siger Henrik Johansen.

Dorte Krak, medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og administrerende direktør i Arp-Hansen Hotel Group A/S, er enig:

“Turisme kan virkelig drive væksten i en region som Nordjylland. Samtidig ønsker vi, at erhvervsfremmemidlerne kommer helt ud i lokalområderne til de tiltag, der virker og har succes. Det er tilfældet med denne indsats, som vil skabe større omsætning og flere arbejdspladser i regionen, både i byerne og i områderne ved kysterne.”

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har også valgt at støtte den fortsatte drift af et unikt samarbejde mellem mindre virksomheder og studerende på Aalborg Universitet. Målet er at skal skabe øget digitalisering og mere fokus på grøn omstilling i virksomhederne. Samarbejderne skal samtidig give virksomhederne bedre adgang til højtuddannet arbejdskraft.

Desuden har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse støttet erhvervsparken GreenLab i Skive med projektet ”Power2X”, der er i tråd med bestyrelsens ønske om at hjælpe pilotprojekter til nye teknologier i gang. Power2X-teknologi handler om at omdanne vindenergi til gas, som derefter lagres på gasnettet.

Fakta om indsatserne

I april 2019 etablerede Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse en strategisk pulje med 80 mio. kr. til erhvervsfremmeindsatser. I den første ansøgningsrunde afsatte bestyrelsen 33,4 mio. kr. til 8 projekter.

Til den anden ansøgningsrunde har bestyrelsen modtaget 31 ansøgninger og besluttede på sit møde den 14. november 2019 at støtte følgende ansøgere med op til 34,8 mio. kr.:

Fælles vækst i nordjysk turisme – Markedskommunikation (Turismeudvikling i Hjørring)

Projekt vidensamarbejde (AAU Match, Aalborg Universitet)

POWER2X-virksomhedernes udvikling og vækst (GreenLab Skive A/S)

Database for startups (TechBBQ)

Femern-forbindelsen som vækstdriver (CELF)

Sammenhængende arbejdsmarked i Greater Copenhagen (Greater Copenhagen Committee)

Bioteknologisk Spin-Outs – videreførsel af Biopro (Erhvervshus Sjælland)

Retail Tech – Udvikling af teknologi til fremtidens digitale vækstskabelse (Lyngby-Taarbæk Vidensby)

På Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses hjemmeside finder du beskrivelser af de støttede projekter.