Tre medlemmer af kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune modtog Ridderkorset

Stolte kommunalbestyrelsesmedlemmer med deres flotte Ridderkors. Foto: Jammerbugt Kommune
Print Friendly, PDF & Email

Tre medlemmer af kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune modtog Ridderkorset

Torsdag den 16. november modtog tre medlemmer af kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune Danneborgsordenens Ridderkors: Per Halsboe Larsen (A), Helle Bak Andreasen (V), Niels Christian Hem (V).

Kommunalbestyrelsesmedlemmer kan indstilles til Dannebrogordenens Ridderkors, når de er valgt for 5. gang og dermed har været en del af kommunalbestyrelsen i minimum 16 år. Der indstilles til Hendes Majestæt Dronningen via Indenrigsministeriet.

Foto: Jammerbugt Kommune

Borgmester Mogens Christen Gade, der selv modtog ridderkorset i 2015, forestod udleveringen, ved en mindre markering umiddelbart inden kommunalbestyrelsesmødet torsdag aften.

Foto: Jammerbugt Kommune

I forbindelse med udleveringen refererede borgmesteren fra anmodningerne, der var fremsendt til H.M. Dronningen. Om modtagerne blev der blandt andet udtalt:

Per Halsboe-Larsen

Per Halsboe-Larsen har været kommunalbestyrelsesmedlem siden 1994 – dengang i Fjerritslev Kommune. I 2019 kunne han derfor fejre sit 25-års jubilæum som kommunalpolitiker i Jammerbugt Kommune.

Han har gennem årene haft plads i flere forskellige politiske udvalg og er p.t. medlem af både Økonomiudvalget og Social- og Sundhedsudvalget, hvor han er næstformand, samt i en række bestyrelser, repræsentantskaber og udvalg.

Helle Bak Andreasen

Helle Bak Andreasen har været kommunalbestyrelsesmedlem siden 2002 i daværende Brovst Kommune, og har således påbegyndt sit 22. år som kommunalpolitiker. Den nuværende post som formand for Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget har hun haft siden 2010. Derudover sidder hun i Social- og Sundhedsudvalget, samt i en række bestyrelser, repræsentantskaber og udvalg.

Niels Christian Hem

Niels Christian Hem har siden 2006 været kommunalbestyrelsesmedlem i Jammerbugt Kommune – først som medlem af det såkaldte sammenlægningsudvalg og herefter pr. 1. januar 2007 i den nydannede Jammerbugt Kommune. Han har gennem årene haft plads i flere forskellige politiske udvalg og er p.t. medlem af både Økonomiudvalget, Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget. Han har derudover siden 2006 været medlem af Jammerbugt Kommunes Erhvervs- og Turistråd samt i en række bestyrelser, repræsentantskaber og udvalg.