SSP Jammerbugt nomineret til Justitsministeriets Kriminalpræventive Pris 2023

Modtager af diplom og blomster er Anders Skovbo Jørgensen fra Nordjyllands Politi, SSP-konsulenter Jesper Mørkholt og Mads Hardal-Haugaard fra Jammerbugt samt Hjørring Kommune. Foto: SSP Jammerbugt
Print Friendly, PDF & Email

SSP Jammerbugt var sammen med 2 andre projekter nomineret til Den Kriminalpræventive Pris 2023

Udover vinderen Røde Kors’ mentorindsats ’Primus Motor’, hvor frivillige hjælper indsatte med at vende tilbage til et liv uden kriminalitet, var projekt ‘Aktive Drenge’ fra Københavns Kommune samt ‘Håndtering af digitale krænkelser’ fra Hjørring og Jammerbugt Kommuner blandt de nominerede til prisen.

Den Kriminalpræventive Pris uddeles hvert år af justitsministeren til en person, gruppe eller et projekt, der gør en særlig indsats for at forebygge kriminalitet

”Vi er utroligt stolte over, at Jammerbugt kommune / SSP Jammerbugt var nomineret til Den Kriminalpræventive Pris sammen med Hjørring Kommune. Vores SSP-medarbejdere i kommunen har et godt greb om forebyggelsen, og nomineringen viser, at den daglige indsats og handleplanen er med til at sikre, at unge og deres forældre på bedst mulig vis får den hjælp, der er nødvendig ved en digital krænkelse” udtaler formand i Børne- og Familieudvalget Susanne Møller Jensen

SSP Jammerbugt var sammen med SSP Hjørring indstillet til prisen for udarbejdelse af ”Handleplan mod digitale krænkelser” i et tværkommunalt samarbejde. Handleplanen har været med til at sikre, at fagpersoner, der arbejder med unge, som har været udsat for en digital krænkelse, bedre kan håndtere sagen ved at have et lettilgængeligt action-card til rådighed. 

”Vi oplevede, at fagpersoner ofte var rådvilde, når de stod med en ung, der havde været udsat for en digital krænkelse, og ikke fik den hjælp, der var brug for” forklarer SSP-konsulent, Jesper Mørkholt. ”Nu oplever vi, at mange flere ved, hvordan og hvorledes de kan gribe opgaven an, da de nu har et håndgribeligt og udførligt værktøj, som er med til at sikre en ensartethed i opgaveløsningen af en digital krænkelse. Dermed får den unge den bedst mulige hjælp og støtte i håndteringen af deres sag”.

Da handleplanen var udarbejdet, blev den videreformidlet rundt til samtlige kommuner i Danmark til inspiration for udarbejdelse af egen kommunal handleplan, så de ligeledes kan blive klædt godt på til at kunne håndtere unge i deres kommuner, der bliver udsat for en digital krænkelse.

Som en udløber af handleplanen har Hjørring og Jammerbugt kommune siden lavet et samarbejde med forebyggelsesbetjentene hos Nordjyllands Politi ’Hjørring station’, om hurtigt at give råd og vejledning ved politianmeldte digitale krænkelser, når Politiet modtager anmeldelser med unge fra kommunen.

” SSP Jammerbugt blandt firstmoverne på forebyggelsesområdet, Denne flotte nominering viser tydeligt, at SSP har øjne og ører åbne omkring den ungdomskriminalitet, der sker i Jammerbugt, samt har et tæt og godt samarbejde med andre kommuner og Nordjyllands Politi” udtaler næstformand i Børne- og Familieudvalget Ulla Flintholm.