Tranum Strandgårds Venner inviterer til generalforsamling

Foto: Tranum Strandgårds Venner

Tranum Strandgårds Venner inviterer til generalforsamling

Tranum Strandgårds Venner inviterer i morgen, onsdag den 1. marts, kl. 19.30 sine medlemmer til ordinær generalforsamling på Tranum Strandgård, Strandvejen 143 C, Tranum Strand, 9460  Brovst.  

-- annonce ---

Formanden vil aflægge beretning om foreningens virke i 2022 og om initiativer i det kommende år.

Kassereren vil aflægge regnskab for 2022 og komme med budgetforslag for 2023.                              

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 100 kr. per person.                                                                     

4 medlemmer af bestyrelsen er på valg for en 2-årig periode:

Martin Knakkergaard, Ernst Beckman (modtager ikke genvalg), Annie-Kate Anker og Karsten Højen er begge villige til genvalg. Derudover skal der vælges 2 suppleanter.                                                                                                                        

Under kaffen udloddes der 8 kunstværker.

LÆS OGSÅ: Orientering om evaluering af “Hænderne Op” 2022