Tilfredsstillende resultat og god kvalitet i regnskabet for 2023

Borgmester Mogens Gade
Borgmester Mogens Christen Gade. Foto: Jammerbugt Kommune
Print Friendly, PDF & Email

Tilfredsstillende resultat og god kvalitet i regnskabet for 2023

En ekstern revisor har gennemgået og godkendt Jammerbugt Kommunes regnskab for 2023. Et regnskab med driftsoverskud, stigende likviditet og god kvalitet. 

Kommunalbestyrelsen godkendte i april 2024 at sende Årsregnskab 2023 for Jammerbugt Kommune til revision. Revisionsgennemgangen er nuafsluttet af BDO, som har godkendt regnskabet uden forbehold eller bemærkninger.

Driftsoverskud

Generelt viser regnskabet et overskud på den ordinære drift på ca. 71 mio. kr. 

”Vi står med et tilfredsstillende resultat for regnskabsåret 2023, og nu er regnskabet også godkendt af den eksterne revision. Her har vi endnu en gang fået en fin revisionsberetning retur uden bemærkninger”, udtaler Borgmester Mogens Christen Gade.

Nettoanlægsudgifterne i regnskabet for 2023 er på ca. 50 mio. kr., som er 7,5 mio. kr. bedre end korrigeret budget. Der er derudover et nettoafdrag på ca. 48 mio. kr., som er med til at nedbringe den langfristede gæld. 

Stigende likviditet

I regnskabet for 2023 er der et træk på likviditeten på 13 mio. kr. Dét er ca. 76 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. Derfor har Jammerbugt Kommune i 1. kvartal 2024 en stigende likviditet.

Revisionens konklusion

BDO konkluderer bl.a., at årsregnskabet er udarbejdet efter gældende krav og bekendtgørelser. Derudover lyder det: “Det er vores opfattelse, at balancens poster er dokumenteret tilfredsstillende. Kommunens forretningsgange, ledelsestilsyn og egne kvalitetskontroller har sikret en god kvalitet i afstemningerne.”

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn