Tidligt fokus på de yngste børns digitale dannelse i Jammerbugt

MEDIERÅDET Projektuge i daginstitutionen Brobækhus
Print Friendly, PDF & Email

Jammerbugt Kommune er med i en national førskoleindsats om at udvikle materialer og aktiviteter til digital dannelse målrettet de 0-6 årige og deres forældre  

Swipe, klik, touchskærm, YouTube, apps, streaming. 


Småbørn i dag er tidligt i kontakt med tablets, og jonglerer hjemmevant med dem, når de betjener dem. Men at mestre digitale spil og se videoer er ikke det samme, som at have kritisk forståelse over for digitale medier. 

I samarbejde med Medierådet for Børn og Unge, Odder, Greve og Rudersdal Kommuner skal Jammerbugt Kommune være med til at skabe bedre forståelse for de digitale medier – også kaldt digital dannelse. Det er børnene mellem 0 – 6 år og de voksne, der skal med på dannelsesrejsen. Projektet realiseres med 1,55 mio. kr. i støtte fra Nordea-fonden.

”Vi er utrolig glade for at være med i et så vigtigt projekt, som digital dannelse er. I takt med, at tablets og smartphones er blevet mere tilgængelige, har Jammerbugt Kommune allerede været aktive på området. Det har vi blandt andet været på forældremøder, i individuelle samtaler med forældre, BabyCafe og i børnehaver. Nu ser vi frem til at opkvalificere den indsats og vejledning. Projektet handler kort og godt om at klæde børn og deres forældre bedre på i forhold til et liv online ”Børn og forældre skal på en og samme tid være nysgerrige på de digitale muligheder og samtidig være vågne over for fald grupper”, fortæller formand for Børne- og Familieudvalget i Jammerbugt Kommune.

Opgaverne er delt ud på de fire kommuner
I projektet vil Jammerbugt Kommune få to hovedopgaver. 

Sammen med Odder Kommune skal Jammerbugt Kommune udvikle en forældreguide om, hvad forældre til småbørn skal være opmærksomme på ift. brug af digitale teknologier. 

Forældreguiden kommer til at tage udgangspunkt i en række kvalitative interviews med forældre til 0-6 årige og online forældremøder i daginstitutioner og babycafeer. Det vil være personale fra SSP og sundhedsplejen, der står for interviewene. 

I interviewene vil der være fokus på:

  • Refleksioner over hvilke vaner og rutiner, der skabes i familien, da det lille barn efterligner voksnes handlinger og medievaner etableres tidligt
  • Dialog med børnene om deres digitale liv fra en tidlig alder
  • Fælles lege, kreativitet og eksperimenter med digitale teknologier sammen med børnene
  • Viden om sikkerhed og databeskyttelse til at skabe tryg brug af digitale teknologier

Desuden vil Jammerbugt Kommune skulle stå for at udvikle kommunikationsmateriale til sundhedsplejersker, som kan følge med forældreguiden. Sundhedsplejersker fra kommunen indgår i dialog med Medierådet om udviklingen af materialet.

”I projektet vil SSP-medarbejdere og sundhedsplejen indgå i et tværfagligt samarbejde. Det får os til at stå stærkere i forhold til at udvikle selve materialerne, som skal styrke den digitale dannelse hos de mindre børn. Samtidig styrker det samarbejde mellem børn og voksne og kommunens fagpersonale. ”Vi vil gøre os mange vigtige erfaringer, når vi går i gang med at udvikle nye materialer og tilgange til arbejdet med den digitale dannelse i børnehøjde, så vi løbende kan kvalificere indsatsen og samtidig styrke det vigtige tværfaglige samarbejde omkring arbejdet med børns digitale dannelse”, siger Ulla Flintholm. 

Om projektet
Medierådets førskoleindsats giver viden og vejledning til forældre om småbørn og digitale teknologier fra et mediesociologisk og børnefagligt perspektiv. Projektet munder ud i informationsmaterialer til brug i sundhedsplejen, forældreguide og en række konkrete aktiviteter med digitale teknologier, som kan anvendes i daginstitutionen, dagplejen og hjemmet. 

Materialer og aktiviteter udvikles og testes i tæt samarbejde med sundhedsplejersker, pædagoger, dagplejere, børn og forældre i Jammerbugt, Odder, Rudersdal og Greve Kommune. 

Som led i projektet udfører Aarhus Universitet en kvalitativ undersøgelse blandt småbørnsforældre om digitale teknologier og behov for viden og vejledning til at støtte samværet og dialogen om mediebruget i hjemmet. Desuden vil Medierådet se på Sundhedsstyrelsens anbefalinger til forældre om de 0-15 åriges skærmbrug, der udkom tidligere på året.

Førskoleindsatsen udrulles nationalt i foråret 2022, hvor landets kommuner således kan lade sig inspirere af aktiviteter, materialer og anbefalinger fra Medierådet til at kunne arbejde med digital dannelse for førskolebørnene. Ligeledes kan forældre med børn i målgruppen få konkrete råd og vejledning gennem materialerne.