Verdensmål 14 ’Livet i Havet’ gøres konkret i stor donation til bekæmpelsen af Havfald

Fotos: Casper Tybjerg
Print Friendly, PDF & Email

Flere fonde er gået sammen om finansieringen af en omfattende rapport til Folketinget, som bringer Verdensmålene i fokus i Danmark og giver de første data på, hvor vi er og hvor langt, der er til at målene nås i 2030. Spar Nord Fonden mener, at konkrete projekter er nøglen til at rykke ved danskernes opfattelse af målene og lyst til at bidrage med at nå dem – nogle af disse projekter er Havfald og Havhøst.

Det er fem år siden, at FN vedtog 17 Verdensmål, som verdens nationer forpligtede sig til. Men trods fem års kampagner og investeringer er det fortsat kun 11 procent af danskerne, som kender til målene. En banebrydende ny 400 siders rapport stiller nu skarpt på den danske status på FN’s 17 Verdensmål, og hvordan de bedst kan løftes.


Rapporten er finansieret af seks fonde. Heriblandt har Spar Nord Fonden doneret 3 mio. kroner til projektet Vores Mål. ”Vi har medfinansieret rapporten for at rette et fokus på, hvordan vi skal sætte ind; og samtidig synliggøre hvordan vores daglige fondsarbejde med de projekter som vi støtter, kan hjælpe til at engagere danskerne i at nå målene,” fortæller Elisabeth Rosenbeck Viksnins, kommunikationschef i Spar Nord Fonden.

Spar Nord Fonden har siden 2015 arbejdet med at støtte projekter over hele landet, som skaber en forandring og rykker ved danskernes opfattelse af, hvordan vi gør Verdensmål til vores fælles mål. Pointen er, at målene ikke kun skal give mening på papiret, men via hverdagens eksempler også give danskerne lyst til at bidrage.

Hjælp ved at samle havfald, så vi kan få rene danske strande
Spar Nord Fonden har gennem de seneste år været en aktiv del af Søværnets Havmiljøvogterkampagne. Her samler frivillige havfald (plastik og andet skrald) ved landets kyster og på strande, hvor affald på inden måde hører til.

Mere end 27.000 havmiljøvogtere og frivillige samler havfald, og hvert år indsamles over 500 tons plastik og andet affald i de specialfremstillede havfaldsposer og -sække. 

”Vi er så glade for alle havmiljøvogtere og frivillige, som vil være med til at løfte opgaven i kampagnen for et rent havmiljø. Sammen kan vi gøre en stor forskel, og jo flere vi bliver, desto større forskel kan vi gøre,” siger projektleder Birgitte Søby Vagnholm, der er ansvarlig for Søværnskommandoens Havmiljøvogterkampagne.

Baggrunden for kampagnen stammer fra fakta fra forskningen i Danmark og resten af verden, som vurderer, at hvis vi fortsætter med at forurene havene med plastik, vil der i år 2050 være mere plastik i verdenshavene end fisk.

I Havmiljøvogterkampagnen ønsker man, at skabe bevidsthed om, at det er ret enkelt at gøre en forskel, og at vi alle kan bidrage til et renere havmiljø. Hvis vi hver især gør en lille indsats, har det en stor betydning. 

”Det er så vigtigt, at vi alle tager ansvar for den verden, vores børn skal vokse op i – og vi kan endda tage dem med på stranden og samle havfald, og dermed opdrage dem til også at tage ansvar. Spar Nord Fonden har med deres donationer til havmiljøvogterkampagnen gjort det muligt for os at udvikle og udleve nye ideer. Kampagnen er den første, største og længstlevende kampagne for et rent havmiljø”, slutter Birgitte Søby Vagnholm.

Spar Nord Fonden har netop offentliggjort en ny donation til indsamlingen af havfald på 500.000 kroner og har nu i alt støttet indsatsen med 2 mio. kroner. 

Der er over 300 steder i Danmark, hvor du kan hente havfaldsposer, som du kan tage med på stranden. Se HER hvor du kan hente havfaldsposer og -sække.
I Jammerbugt kan du hente havfaldsposer hos NY Form i Hune og hos Ny form i Blokhus.

Bliv Juniorhavmiljøvogter og få en sej startpakke. Meld dig som havmiljøvogter eller junior havmiljøvogter HER.