Svar til Leif Søborg Madsen

Kommunalbestyrelsesmedlem i Jammerbugt kommune Ib Nellemann (V) Foto: Jammerbugt.dk
Print Friendly, PDF & Email

Leif Søborg Madsen har i et læserbrev i Pandrup Lokalavis den 3. september 2019 skrevet om besparelser på ældreområdet i Jammerbugt kommune.

Lige som Leif Søborg Madsen er jeg faktisk også oprigtig ked af, at Social- og Sundhedsudvalget har været nødt til at træffe beslutning om at reducere nogle af de tilbud, vi har til de ældre borgere i kommunen, men vi har desværre ikke haft andet valg.

Ved den seneste økonomiopfølgning kunne kommunalbestyrelsen konstatere, at der for 2019 var udsigt til en overskridelse på kommunens serviceramme på ca. 30 mio. kr. En del af denne overskridelse var på ældreområdet.

En sådan overskridelse kan medføre, at kommunen bliver pålagt en bod, så kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 20. juni, at der skulle ske en reduktion af udgifterne på en række områder, herunder ældreområdet.

Social- og Sundhedsudvalget arbejdede med disse reduktioner hen over sommeren og i den forbindelse blev både medarbejdere og Seniorrådet hørt om de påtænkte reduktioner. På møde den 13. august traf Social- og Sundhedsudvalget så beslutning om at reducere udgifterne ved blandt andet at fjerne den ydelse, der hedder tilvalgstid. Det er en ydelse, som har givet nogle af kommunens ældre borgere et kvarters ekstra hjemmehjælp hver 14. dag. Der er ikke lavet besparelser på den visiterede hjælp.

Jeg har stor forståelse for, at dette kan virke urimelig, men som anført har det været nødvendigt for at sikre kommunens økonomi.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn