Susanne Møller Jensen: Der skal to til tango

Susanne Møller Jensen
Susanne Møller Jensen

Susanne Møller Jensen Engvej 197, Nørhalne 9381 Sulsted. Kommunalbestyrelsesmedlem i Jammerbugt Kommune, valgt for Socialdemokratiet

Der skal to til tango

Jeg læser på Jammerbugtposten.dk, at Venstres nuværende kommunalbestyrelsesmedlem og kommende kandidat til Kommunalbestyrelsen, begge bosiddende i Nørhalne, gerne vil have flere byggegrunde i Nørhalne samt en udvidelse af skolen, og det allerede nu er nødvendigt, at vi kigger på fremtiden.

-- annonce ---


I Socialdemokratiet er vi helt enige, og har mange gange sagt, at der skal etableres flere byggegrunde i Nørhalne. Byen har været privilegeret ved, at have private investorer der har satset, og udstykket mange grunde, bygget rækkehuset m.m., og det skal de have tak for.

Men kommunen skal også gå aktivt ind i arbejdet med flere byggegrunde. Der er plads til både private og kommunale byggegrunde i Nørhalne.

Socialdemokratiet har utallige gange sagt, at vi skal følge børnetallene og udviklingen, det gælder både for Nørhalne og andre byer, og det er et stort opmærksomhedspunkt.

Vi skal have flere vuggestuepladser og dagplejer, så forældrene i byen har et valg. Der skal kigges på, om der er plads nok til at byens borgere kan dyrke deres interesser. Men det er ikke nok!

I Kommunalbestyrelsen er vi nødt til at se Nørhalne som en helhed. Op i helikopteren og se byen i et større perspektiv.

Der er allerede lavet børnetal for de kommende år, der er planer om flere byggegrunde, der er lavet tegninger og skitser om trafikforholdene, både veje, stier og flere parkeringspladser ved skolen, en mere sikker vej for skolebørnene osv., vi mangler bare at Venstre vil være med til at lave en “Masterplan” for Nørhalne, og være med til at finde pengene til de kommende budgetforhandlinger.

V taler altid om det brede samarbejde, her kører man så solo. Jeg ved godt det er valgår i år, men Nørhalne vil være bedst tjent med, at vi arbejder sammen om en helhedsløsning for byens udvikling.

Også i et valgår – vi er klar i Socialdemokratiet.

LÆS OGSÅ: Claus Svendsen og Lars Holt: Byvækst i Nørhalne kræver flere byggegrunde og udvidelse af skolen

Deltag i debatten på FACEBOOK:

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn