Stor politisk opbakning til uvildig udligningskommission

Kommunalbestyrelsesmedlem i Jammerbugt kommune Mogens Christen Gade Foto: Jammerbugt.dk
Print Friendly, PDF & Email

75 pct. af folketingskandidaterne vil arbejde for at nedsætte en uvildig udligningskommission efter valget. Det viser en undersøgelse, Balance Danmark har foretaget.

Folketinget bør efter valget nedsætte en uvildig udligningskommission, der skal udarbejde et forslag til et nyt kommunalt udligningssystem, der tager udgangspunkt i det egentlige formål med systemet: At sikre alle landets kommuner nogenlunde lige muligheder for at tilbyde borgerne velfærd ved et nogenlunde lige beskatningsniveau.

Sådan lød forslaget fra Balance Danmark i et åbent brev til alle folketingskandidater i sidste uge underskrevet af Mogens Gade og 29 andre borgmestre.

Nu viser en undersøgelse, Balance Danmark har foretaget, at der er stor politisk opbakning til forslaget. Hele 75 pct. af de adspurgte folketingskandidater svarer i undersøgelsen, at de i næste valgperiode vil arbejde for at nedsætte en uvildig udligningskommission.

Resultatet vækker glæde hos Jesper Frost Rasmussen (V), borgmester i Esbjerg Kommune og næstformand i Balance Danmark.

“Det er utroligt vigtigt, at vi får nedsat en uvildig kommission bestående af eksperter, der kan arbejde med en meget mere fair kommunal udligning. Undersøgelsen blandt folketingskandidater foretaget af Balance Danmark viser jo med al tydelighed, at der er bred opbakning til en sådan kommission,” siger Jesper Frost Rasmussen og fortsætter:

“Vi har ikke brug for lappeløsninger og forhastede beslutninger på et forkert grundlag. Vi har brug for en gennemgribende reform af udligningssystemet. Det er meget vigtigt, at det er uvildige eksperter, der står i spidsen for undersøgelsen, så vi ikke ender i samme situation som sidste år, hvor et for snævert kommissorium gjorde, at de ansvarlige politikere ikke havde et reelt grundlag at tage fornuftige beslutninger ud fra.”

Alle bør bakke op om uvildig kommission
Der er blandt alle landets kommuner bred enighed om, at det nuværende kommunale udligningssystem ikke fungerer. Hvordan et nyt udligningssystem skal skrues sammen, er der dog knap så stor enighed om.

Netop derfor er det en god idé at nedsætte en uvildig kommission ledet af eksterne eksperter, siger Holger Schou Rasmussen (S), borgmester i Lolland Kommune og bestyrelsesmedlem i Balance Danmark.

“Når alle nu er enige om, at det nuværende udligningssystem ikke fungerer, bør alle da også være interesseret i, at rigets fremmeste kigger systemet efter i sømmene og kommer med et forslag til et nyt. Derfor glæder det mig, at et stort flertal af folketingskandidaterne bakker op om en uvildig udligningskommission.”

Når den uvildige kommission har afleveret sine anbefalinger, kan man efterfølgende tage den politiske debat om et nyt system på et oplyst grundlag, påpeger Holger Schou Rasmussen.

”Der findes i dag næsten lige så mange udlægninger af udligningssystemets skævheder og mangler, som der findes kommuner. Men fælles for alle er opfattelsen af, at udligningssystemet er skævt, som det er i dag. Og når det er tilfældet, så er svaret jo enkelt, så skal systemet selvfølgelig ses efter og området skal analyseres. Når det er sket, kan vi både tage debatten og indrette fremtiden på et sagligt og oplyst grundlag. Det må alle parter være interesseret i. Også hovedstadskommunerne,” siger Holger Schou Rasmussen.

Undersøgelsen er foretaget via et spørgeskema, som Balance Danmark har sendt ud til 800 folketingskandidater i hele landet. 201 folketingskandidater har svaret på, om de inden for næste valgperiode vil arbejde for at nedsætte en uvildig udligningskommission, som med udgangspunkt i den kommunale udligningsordnings formål om at sikre et nogenlunde lige velfærdsniveau ved nogenlunde samme beskatningsniveau i alle landets kommuner skal udarbejde et forslag til et nyt udligningssystem. 74,63 pct. siger ja. 7,46 pct. siger nej. 17,91 pct. siger ved ikke.