Stiftende Generalforsamling for Fjerritslev Borgerforening

Foto: Privat

Tirsdag den 29/6-21 blev dagen, hvor Fjerritslev igen fik en Borgerforening. En arbejdsgruppe har siden det første indledende møde haft ansvaret for at samle alle input og gøre klar til en stiftende Generalforsamling.

Klar har man været siden oktober 2020, men på grund af Corona og ønsket om at kunne mødes fysisk, har begivenheden været udsat til i dag. Der skulle vælges 5 til Bestyrelsen, 3 for en 2-årig periode og 2 for en 1-årig periode, desuden skulle vælges 2 suppleanter og 2 revisorer.  

-- annonce ---


Valgt for en 2-årig periode blev Jens Sørensen, Henrik Bech og Kenneth Gjørup, valgt for en 1-årig periode blev Henrik Nørgaard og Sven Schoess og valgt som suppleanter blev Merete Mørch og Hasse Vernerfelt.

Valgt til revisorer blev Henrik Jensen og Ulla Flintholm. Bestyrelsen konstituerer sig i uge 32