Sportshaller i Jammerbugt Kommune renoveres for 2. mio kr.

Borgmester Mogens Christen Gade. Foto: Jammerbugt Kommune

Jammerbugt Kommune imødekommer tre ansøgninger til anlægsrammen for haller. Dermed får Thorup-Klim Hallen, DGI-Huset i Aabybro og Idrætsforeningen Fremad Nørhalne støtte til kommende projekter, der skal renovere og sikre deres nuværende faciliteter.  

Et nyt tag, udskiftning af klinker, renovering af omklædningsrum og et nyt gulv. Det er projekterne, som kommunen hjælper med at realisere i de tre haller, som har fået del af anlægsrammen for haller i 2022.

-- annonce ---

Hallen i Thorup-Klim er kommet en tiltrængt udskiftning af taget nærmere, efter at hallen har fået bevilliget et tilskud på 800.000 kr. hertil. Udover at taget skal sikre en tæt hal, betyder udskiftningen også en energibesparelse, da der i forbindelse med udskiftningen af taget bliver isoleret efter nutidens krav om energioptimering. 

DGI-Huset i Aabybro har fået bevilliget 600.000 kr. i alt. 

Halvdelen af beløbet er et tilskud til udskiftning af klinkerne i varmtvandsbassinet, da nogle klinker under vandoverfladen falder af. Det skaber problemer for brugerne af bassinet, og det er dyrt at få klinkerne sat på igen, da det kun kan ske ved hjælp af dykkere, når der er vand i bassinet. 

De resterende 300.000 kr. af bevillingen er til renoveringen af omklædningsrummene i DGI-Huset. Kommunen har tidligere bevilliget penge til dette projekt, men på grund af stigende priser på byggematerialer er renoveringen blevet dyrere. 

Den sidste bevilling går til Idrætsforeningen FREMAD Nørhalne. Foreningen får 600.000 kr. i tilskud til udskiftning af gulvet i hallen, da det nuværende gulv er slidt med revner, trykmærker og skader i overfladen og forringet stødabsorbering. 

”Vi har et aktivt foreningsliv i kommunen, som har stor betydning for livskvaliteten hos mange borgere. Derfor har vi stor interesse i at sikre, at der er de rette faciliteter, at de vedligeholdes og lever op til den standard, man må forvente. Det bidrager halpuljen til. Bevillingerne i år er givet til projekter, der betyder energibesparelser og til projekter, hvor slitage betyder en mærkbar forringelse af faciliteterne”, forklarer borgmester Mogens Christen Gade.