SØGES: Chef for Kultur, Fritid og Landdistrikter

Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email


Jammerbugt Kommune søger: Chef for Kultur, Fritid og Landdistrikter

En attraktiv chefstilling på et højt prioriteret område i Jammerbugt
Alle har ret til et godt liv! – Det Gode Liv – som vi kalder det i Jammerbugt. Og én af vejene dertil er, at man har mulighed for at have et rigt fritidsliv med indhold for både krop og sjæl. Derfor har vi i Jammerbugt Kommune ambitionen om at være Danmarks bedste fritidskommune, så både vores borgere og besøgende kan leve dét gode liv, de har fortjent. Kan du indfri dén forventning, så har vi en spændende chefstilling i en autentisk landdistriktskommune, der giver dig muligheden.


Afdelingen for Kultur-, Fritid- og Landdistrikter er det bærende kommunale samlingspunkt for et mangfoldigt område med plads til forskelle. Muligheden for at have et godt fritidsliv – i naturen, i hallen, til koncerter eller med litterære oplevelser – giver nemlig levende og bæredygtige lokalsamfund, som vores borgere har lyst til at bo og være i – og som vores gæster har lyst til at besøge. Derfor er kommunens omfattende bosætningsindsats også helt naturligt forankret i denne afdelings arbejde.

Vores mange foreninger og lokale ildsjæle involverer sig oprigtigt og energisk i samarbejdet med kommunen. Det er derfor afgørende, at afdelingen – med dig i spidsen – er en initiativrig og engageret samarbejdspartner, som lykkes med at samskabe og forstår og værdsætter kvaliteten i de mange interessenters bidrag og engagement.

Du er en dygtig leder med erfaringer fra (dele af) området

Vi er derfor på udkig efter en dygtig leder, der har erfaring fra arbejdet med et eller gerne flere af afdelingens fagområder. Det er vigtigt, at du har blik for de styrker og potentielle synergier, der er i at have kultur, fritid og landdistrikter i én samlet enhed, der kan styrke den kommunale udvikling.

For at lykkes er det desuden nødvendigt, at du både kan opbygge relationer, skabe netværk og sammen­hæng i området som helhed. Sammenhængen udfoldes bl.a. gennem en sikker sagsbehandling, der giver Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget et stærkt grundlag at prioritere og træffe beslutninger ud fra. Du har kort sagt styr på din butik samtidig med, at du kan udfolde dig inden for rammen!

Vi forestiller os derudover, at du

 • Er initiativrig og kan sætte ting i gang som led i en strategisk udvikling af dit område.
 • Har en relevant længerevarende uddannelse og gerne ledelseserfaring fra en lignende stilling.
 • Har erfaring med projektarbejde.
 • Har en motiverende og retningsgivende ledelsesstil.
 • Er en dygtig formidler. Du får brug for at formidle både mundtligt og skriftligt gennem flere kanaler og til forskellige målgrupper.
 • Er en sikker repræsentant for Jammerbugt Kommune i samarbejder med både foreninger og regionale partnere.
 • Har politisk tæft og erfaring fra arbejdet i en politisk styret organisation. Du får hovedansvaret for betjeningen af Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget samt af Folkeoplysningsudvalget.

Du skal arbejde med drift, udvikling og strategier

På den korte bane er der følgende hovedopgaver for den kommende chef.

 • Implementering af Kultur-, Fritids- og Landdistriktspolitikken, som blev vedtaget sidste år.
 • Udarbejdelse af strategien til at blive Danmarks bedste fritidskommune på baggrund af Kultur-, Fritids- og Landdistriktspolitikken.
 • Få de Lokale Udviklings Planer (LUP´er) til at spille sammen med kommunes øvrige indsatser (eks. masterplaner, Liv i By og Skole og bosætningsstrategien).

Strategisk ledelse i chefgruppen og tæt sammen med det politiske udvalg

Du bliver en del af Vækst- og Udviklingsforvaltningen (i Pandrup) og indgår i forvaltningens chefgruppe, der mødes ugentligt. Der er en positiv og fagligt udviklende kultur både i chefgruppen og i ”huset” som helhed. Sammenhæng i opgaveløsningen vægtes højt, og derfor får du en række tætte samarbejdspartnere både inden for dit eget område, i forvaltningen og i kommunen som helhed.

Du kan med andre ord se frem til et spændende lederjob, hvor du

 • Får det overordnede ledelsesansvar for det samlede Kultur-, Fritids- og Landdistriktsområde inklusive det daglige personale-, drifts- og udviklingsmæssige ansvar for egen afdeling.
 • Sammen med direktøren betjener og samarbejder tæt med det politiske udvalg.
 • Har et tæt og udviklende samarbejde med dine lederkolleger.
 • Bliver en del af kommunens øverste ledelse. Du indgår blandt andet i kommunens Strategiske Chefforum.
 • Får mulighed for at sætte gang i nye initiativer og være kreativ inden for rammen.
 • Har en garanteret travl og alsidig hverdag, der til gengæld aldrig er kedelig.

Yderligere oplysninger

Du er meget velkommen til at kontakte konsulent Jan Kjeldsmark, Mercuri Urval på telefon 40 73 49 50 og direktør Peter Albeck Laursen på telefon 41 91 20 06, hvis du har spørgsmål. Alle henvendelser behandles fortroligt.

Du kan læse kommunens vision her og ledelsesgrundlag her.

Initiativet ’Liv i by og skole’ er beskrevet her, Kommunens landdistriktsorganisering kan findes her, og endelig kommunens Kultur-, Fritids- og Landdistriktspolitik som findes her.

Ansættelse sker efter gældende overenskomst og principperne for lokal løndannelse efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Lønniveauet udgør ca. 710.000 kr. plus pension (aktuelt niveau).

Vi satser på tiltrædelse den 1. marts 2023. Første samtale er planlagt til mandag den 16. januar og anden samtalerunde er planlagt til fredag den 27. januar.

Ansøgningsfrist
Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest torsdag den 12. januar 2023 kl. 12.00.

Om Jammerbugt Kommune
Jammerbugt Kommune er en attraktiv og levende kommune. Placeringen mellem hav og fjord gør stedet til noget særligt. Naturen er storslået og varieret. Kommunen dækker et areal på 863 km2, som fordeler sig over 60 km fra Vust i vest til Ingstrup i nordøst. Her er ca. 39.000 borgere, som bor i en af kommunens fire centerbyer – Fjerritslev, Brovst, Pandrup og Aabybro eller et af de mange mindre lokalsamfund. Det er afgørende for, at både vores borgere, virksomheder og gæster oplever, at Jammerbugt Kommune er levende og attraktiv – et godt sted at leve, bo og virke. Du kan læse mere om kommunen på dette link.

Skriv venligst i din ansøgning hvor du fandt jobbet.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn