Gaskunder hos Norlys kan nu få afregninger hvert kvartal

Foto: Norlys
Print Friendly, PDF & Email

Gaskunder hos Norlys kan nu få afregninger hvert kvartal

Mange gaskunder har efterspurgt hyppigere opgørelser af deres energiforbrug. Med kvartalsvise aflæsninger fra Evida bliver det nu muligt for Norlys at lave forbrugsbaserede afregninger for gaskunderne en gang i kvartalet i stedet for en gang om året.

Den statslige gasdistributør Evida har på baggrund af blandt andet opfordringer fra Norlys, besluttet at indføre kvartalsvise aflæsninger af gas i stedet for de hidtil årlige aflæsninger. Det får straks Norlys til at indføre kvartalsopgørelser for selskabets gaskunder. De kvartalsvise opgørelser betyder, at kundernes regninger fremover i langt højere grad kommer til at afspejle kundernes reelle forbrug og besparelser.

– Vores gaskunder har de seneste måneder efterspurgt regninger, som ligger endnu tættere på deres faktiske forbrug. Netop derfor har vi været i dialog med Evida om at få hyppigere aflæsninger som afregningsgrundlag, og det er derfor rigtig glædeligt, at Evida nu indfører kvartalsvise aflæsninger på gas, siger Mads Brøgger, der er direktør i Norlys’ energiforretning.

Det er Evida, der ejer gasnettet i Danmark, og derfor er det Evida, der står for alle forbrugsaflæsningerne af gas. For at kunne lave opgørelser til kunderne er Norlys derfor afhængig af at få korrekte oplysninger om forbruget fra Evida.

– Rigtig mange af vores kunder er heldigvis gode til at spare på gassen i øjeblikket. Med de nye kvartalsaflæsninger og afregninger får kunderne både en mere retvisende pris og kommer hurtigere til at mærke effekten af, at de sparer, og det er rigtig positivt. Vi håber, det motiverer kunderne endnu mere til at spare på gassen, siger Mads Brøgger.

Norlys’ elkunder får allerede i dag en opgørelse over deres forbrug hvert kvartal. Gaskunder hos Norlys får kvartalsopgørelser, så snart Norlys begynder at modtage opgørelser over forbruget kvartalsvist fra Evida. Ifølge Evida kan gaskunderne frivilligt aflæse deres gasmålere i december 2022 samt i 1. og 2. kvartal 2023. Herefter vil der være kvartalsaflæsninger for alle gaskunder.