Socialdemokraternes spidskandidat Christel Schaldemose og Asser Mortensen besøgte Thorup Strand

Besøg hos Thorup Strand: Socialdemokraternes kandidater diskuterer bombertrawlere og stenrev med lokale fiskeriformænd. Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email

Socialdemokraternes spidskandidat Christel Schaldemose og Asser Mortensen besøgte Thorup Strand

I dag besøgte Socialdemokraternes spidskandidat til det kommende EP-valg, Christel Schaldemose, sammen med den nordjyske kandidat Asser Mortensen, det idylliske Thorup Strand. Formålet var at mødes med lokale fiskere og høre om de udfordringer, der præger fiskeriet langs den danske kyst.

I det hyggelige mødelokale hos Thorupstrand Fiskeriforening blev Christel og Asser budt velkommen af formand Bo Olsen og formand for Kystfiskerlauget, Thomas Højrup. Varm kaffe og friske citronsnurrer fra bageriet i Slettestrand satte rammen for samtalen, der hurtigt drejede sig om fiskeriets aktuelle problemstillinger.

“Fiskeripolitik er jo noget, som vi beskæftiger os en del med i EU, og det giver god mening, at der er nogle fælles regler,” lød det fra Christel Schaldemose, mens hun lyttede opmærksomt til Bo, den lokale fiskeriformand. Hun spurgte Bo direkte: “Hvis du skal komme med tre forslag til, hvad vi kan og bør ændre med det samme, hvad skal det så være?”

Bo svarede klart og tydeligt: “Stop brug af bomtrawlere, stop brug af bomtrawlere, og stop brug af bomtrawlere.”

Bomtrawlere har været et kontroversielt emne i fiskeriet ud for Thorup Strand i mange år. Thomas Højrup delte historier om og forklaringer på, hvordan fiskeriet har ændret sig siden 2016, da de hollandske bomtrawlere begyndte at fiske i området. Antallet af skibe er halveret, og fiskebestanden er reduceret betydeligt.

“Bomtrawlere er ikke noget nyt fænomen,” forklarede Bo, mens han mindedes sin fars tid som fisker i 1980’erne. “De kommer og ‘åbner bunden’, som metoden de fisker på kaldes. Det er en utrolig hård måde for fiskene at blive fanget på, og det ødelægger livet for mange arter dybt ned i havbunden samt stenrev.”

Det store banner på endevæggen af det lille, hyggelige mødelokale vidnede også om fiskernes holdning til bomtrawlere. “Stop Bomtrawlere” stod der med store, tydelige bogstaver.

Foto: Jammerbugtposten.dk
Foto: Jammerbugtposten.dk
Christel Schaldemose og Asser Mortensen får indblik i fiskeriets hverdag og de udfordringer, det står overfor ved Thorup Strand Foto: Jammerbugtposten.dk

Efter mødet fik Christel og Asser en rundvisning, der gav dem et indblik i fiskeriets dagligdag. De så skibene på land samt fik en rundvisning i hallerne, hvor fiskene bliver slagtet og pakket.

Besøget på Thorup Strand var en mulighed for politikerne at lytte til de lokale fiskeres bekymringer og opleve førstehånds, hvordan fiskeriets udfordringer påvirker fiskeriet i Thorup Strand. 

Christel Schaldemose og Asser Mortensen takkede for mødet, som de forlod med en bedre forståelse for, hvordan EU’s fiskeripolitik kan have direkte konsekvenser for danske fiskere og naturen.

EU-valget afholdes den 9. juni 2024. 

Christel Schaldemose og Asser Mortensen i dialog med Thorup Strands fiskere om fremtiden for fiskeriet. Foto: Jammerbugtposten.dk
Lokale fiskere Bo Olsen og Thomas Højrup deler deres synspunkter med Socialdemokraternes kandidater om fiskeriets fremtid Foto: Jammerbugtposten.dk

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn