Skitseprojekt for udvidelse af Gjøl Havn fremlægges for Teknik- og Miljøudvalget

Gjøl Havn
Gjøl Havn Foto: Privat
Print Friendly, PDF & Email

Skitseprojekt for udvidelse af Gjøl Havn fremlægges for Teknik- og Miljøudvalget

Som en del af anlægspuljen 2023 under Teknik- og Miljøudvalget blev der afsat 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af et skitseprojekt for udvidelse af Gjøl Havn. Skitseprojektet er nu afsluttet og fremlægges for Teknik- og Miljøudvalget til orientering på udvalgsmøde den 4. marts 2024 under overskriften: Orientering om skitseprojekt for udvidelse af Gjøl Havn fremlægges for Teknik- og Miljøudvalget.

Formålet med det aktuelle projekt er at udarbejde skitseforslag til udformning af en udvidelse af Gjøl Havn, der kan minimere de stigende problemer med tilsanding af sejlrende og havn samt ålegræs i havnen og samtidig gøre det muligt at modtage yderligere både i havnen.

Der ønskes løsninger, som skaber rolige bølge- og strømforhold inde i selve havnen. En udvidelse af havnen skal foretages i respekt for det helt særlige miljø, der i dag er omkring Gjøl Havn. Der ønskes også bedre forhold for det stadig stigende antal autocampere på havnen. Sidste år modtog havnen i alt 755 autocampere. Dertil kommer de mange besøgende over land med eller uden bådtrailer.

I Jammerbugt Kommunes visionsplan for bl.a. Gjøl Havn fra juni 2022 står der bl.a.: ”Gjøl Havn skal være et fristed for foreningerne med tilknytning til havnen, gjølboere, borgere i Jammerbugt Kommune og turister. Havnen skal både være attraktiv på vand og på land og have et levende miljø for faste og lejlighedsvise brugergrupper. Det er vigtigt, at udviklingen af havnen både tager højde for de fasttilknyttede og de mange turister og besøgende på Gjøl Havn”.

Gjøl Havn er populær, og der er i øjeblikket ca. 50 både på venteliste.

Rambøll har været konsulent på opgaven og de vil gennemgå hele skitseprojektet på mødet.

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn