Ny aftale sikrer forberedelsestid til lærerne i Jammerbugt Kommune

Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

I forbindelse med budgetforliget for 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen at styrke folkeskolen i Jammerbugt Kommune i de kommende år. To ting blev udpeget som afgørende for at nå målet: En ny skolepolitik og en arbejdstidsaftale for lærerne og børnehaveklasselederne. Det skriver Jammerbugt Kommune i en pressemeddelelse.

Mens Skolepolitikken blev vedtaget på Kommunalbestyrelsesmødet 27. februar 2020, så er arbejdstidsaftalen nu også i hus. Arbejdstidsaftalen blev således godkendt af Børne- og Familieudvalget i Jammerbugt Kommune i går aftes. Aftalen er gældende fra det kommende skoleår.


Frem mod arbejdstidsaftalen har der været fokus på at skabe mere fleksibilitet og et værn omkring medarbejdernes forberedelsestid:

”Målet har været at udarbejde en skolepolitik og forhandle en arbejdstidsaftale, der sikrer en fælles retning, ramme og et værdisæt for udviklingen af vores fælles skolevæsen. Dette samtidig med, at der fortsat er plads og rum til lokale udviklingsstrategier og samarbejdskulturen på den enkelte folkeskole. Plads til forskellighed er forudsætningen for, at alle kan se sig selv i både skolepolitikken og i arbejdstidsaftalen, og det synes jeg, vi er lykkes rigtig godt med”, udtaler Ulla Flintholm, formand for Børne- og Familieudvalget.

Sikring af forberedelsestiden
Aftalen sikrer den enkelte lærer og børnehaveklasseleder minimum 375 timer årligt til forberedelse og efterbehandling af undervisningen, det kan enten være til individuel forberedelse eller sammen med kollegaerne. Netop sikring af forberedelsestiden har været et vigtigt mål for Midtvendsyssel Lærerkreds. 

Kirsten Tranekær, formand for Midtvendsyssel Lærerkreds udtaler:

”Udviklingen de seneste år har været, at lærerne arbejder mere og mere sammen i teams. Det kan de fortsat, men med den her aftale har vi sikret, at den enkelte også har tid til individuel forberedelse. Forberedelsestiden er alt for ofte den tid, der er tilbage, når alle andre opgaver er løst, og det påvirker lærernes mulighed for at levere den bedst mulige kvalitet i undervisningen”.

Med aftalen har parterne sikret, at der gennemsnitligt er minimum 8,5 time om ugen til forberedelse. Kommer der nye opgaver til i løbet af skoleåret, skal læreren sammen med sin leder vurdere, hvordan de finder tiden til at løse dem, men den kan ikke tages af forberedelsestiden. 

Den nuværende flekstidsaftale fortsætter i forbedret form, og der er fortsat 100 timer uden tilstedeværelse.

”Udover de minimum 375 timer til forberedelse er jeg tilfreds med, at der er aftalt et maksimalt undervisningstimetal på 795 timer, hvilket svarer til 26,5 lektion om ugen. For at hjælpe de nyuddannede lærere godt i gang er timetallet lavere for dem. Jeg synes, vi har fået en fin aftale, og det er herefter op til leder, tillidsrepræsentant og medarbejdere på den enkelte skole at implementere aftalen i den ånd, den er lavet. Det er mit håb, at den vil blive en rigtig god ramme om den enkelte lærer og børnehaveklasseleders opgaveportefølje”, fortsætter Kirsten Tranekær.

Aftalen er resultatet af et godt og tillidsfuldt samarbejde hele vejen gennem forhandlingerne, hvor begge parter har haft samme mål for øje – at styrke folkeskolen.

”Det glæder mig, at vi har fået en aftale, der både sikrer forberedelsestid, øget fleksibilitet og plads til forskelligheden i forhold til den enkelte skoles udvikling og samarbejdskultur. Men jeg glæder mig især over den vilje til samarbejde og til at finde nye løsninger, som prægede forhandlingen. Vi har haft et godt og tæt samarbejde, og det er den tillid og samarbejdsvilje, der skal få aftalen til at gøre en forskel i dagligdagen. Det er jeg sikker på, at vi sammen vil lykkes med til glæde for alle elevernes læring og trivsel – glade medarbejdere giver glade børn”, forklarer Diana Lübbert Pedersen, konstitueret direktør for Børne- og Familieforvaltningen.

Kommunalbestyrelsen præsenteres for den samlede arbejdstidsaftale af kredsformand Kirsten Tranekær og konstitueret skole- og dagtilbudschef, Helle Nørgaard Pedersen på et temamøde 25. maj 2020.