Sådan vurderer virksomheder farlige kemiske stoffer

Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

Sådan vurderer virksomheder farlige kemiske stoffer

Mange virksomheder arbejder hver dag med kemiske stoffer. Disse kan være uhyre farlige for vores miljø, men også for medarbejderne, som er i kontakt med disse. Virksomheder, som arbejder med disse typer stoffer, bør derfor være grundigt instrueret i, hvordan de bedst muligt håndteres, så der ikke forårsages langvarigt skade på hverken miljø eller mennesker. Ønsker du at blive klogere på, hvordan der foretages en kemisk risikovurdering, vil du her blive taget igennem de 4 overordnede spørgsmål som skal besvares, når der laves en sådan vurdering.

1: Hvilke stoffer arbejdes der med?

Første skridt på listen, når der skal foretages en kemisk risikovurdering, er at finde ud af hvilke stoffer i reelt set har på arbejdspladsen. Det er her vigtigt at bemærke, at ikke alle kemiske stoffer nødvendigvis er farlige, hvoraf det er godt at skabe sig et overblik over, hvilke der faktisk er. Dette gøres ved at kigge på en sikkerhedsdatatabel, Hvoraf man kan aflæse, hvilke kemiske produkter, der er farlige

2: Hvordan, hvornår og hvor ofte?

Næste skridt er at overveje, hvordan I bruger disse kemiske stoffer. Nogle stoffer vil kun være skadelige i visse omfang, hvoraf i bør kigge på, hvor I bruger dem og hvor ofte. En god måde at gøre dette på, og skabe et overblik er ved at starte en samtale med de medarbejdere, som faktisk bruger det kemiske produkt i hverdagen. Få dem til at fortælle, hvor meget, hvor længe og hvor ofte produktet tages i brug. 

3: Hvilke foranstaltninger sikrer medarbejderne?

Vi er nu nået til det tredje punkt, som stiller spørgsmålet, hvordan I kan forebygge det. I bruger de kemiske stoffer af en grund, hvoraf det ikke er muligt at afskrive dem. Find derfor i stedet ud af, hvordan I bedst muligt sikrer de medarbejdere, som er i kontakt med dem hver dag. Det kan være svært at finde ud af, hvor der først skal gribes ind, hvis I bruger flere kemiske stoffer. Her er det muligt at få overblik gennem en risikovurderingsmatrix, som er inddelt i sandsynlighed og konsekvens.

4: En endelig dokumentation på hele analysen

Sidst men ikke mindst når vi det fjerde punkt, som omhandler at dokumentere alt det arbejde, som er blevet gennemgået i de tre første punkter. Her skabes der for alvor et overblik over de forskellige risici. I denne dokumentation, skal der indgå en liste over alle brugte farlige kemiske stoffer, med dertilhørende sikkerhedstabel.