Ret til udvidet sorgorlov vedtaget

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Foto: Steen Brogaard
Print Friendly, PDF & Email

Fra 1. januar 2021 får forældre, der mister et barn under 18 år, ret til udvidet sorgorlov i 26 uger. Det har et enigt Folketing vedtaget.

Lovforslaget om ret til udvidet sorgorlov i 26 uger, hvis man mister et barn under 18 år, er torsdag blevet vedtaget i Folketinget. Det træder i kraft fra 1. januar 2021.


Forslaget gælder for begge forældre – uanset om de er biologiske forældre eller adoptivforældre. Der er ret til barselsdagpenge under fraværet, hvis forældrene opfylder betingelserne i barselsloven.

I sommer blev regeringen og alle Folketingets partier enige om at udvide retten til sorgorlov, som indtil årsskiftet giver mulighed for 14 ugers sorgorlov efter barnets død, hvis barnet er dødt ved fødslen, eller hvis barnet dør inden for den 32. uge efter fødslen.

Berørte forældre, der ønsker at benytte sig af muligheden for sorgorlov, skal orientere deres arbejdsgiver om det og hvor lang tid, de vil være væk fra arbejde. For at gøre det så fleksibelt som muligt for forældrene, kan de senere hen ændre det varslede fravær fra arbejdspladsen. Der er også mulighed for at komme tilbage på arbejde på deltid, hvis man aftaler det med arbejdsgiveren.

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard:

– Jeg er virkelig glad for, at vi fra det nye år giver forældre, der befinder sig i en livskrise og den værst tænkelige situation – at miste et barn – bedre muligheder for at få bearbejdet sorgen. Jeg tror, at denne markante udvidelse af sorgorloven vil gøre en forskel, og jeg sætter pris på den store politiske opbakning, som der har været i hele forløbet.

– Jeg vil også gerne sige tak til de berørte forældre, som har haft overskud til at dele deres historier. De har gjort et stort indtryk. Samtidig vil jeg gerne rose borgerne bag det forslag, som ligger til grund for lovforslaget.