Ja til livskvalitet – nej til landmøller | Konservative imod landbaserede Vindmøller

Palle L. Nielsen
Palle L. Nielsen
Print Friendly, PDF & Email

Palle L. Nielsen – Byrådskandidat Jammerbugt Det konservative Folkeparti

Som konservativ politiker ser man gerne en fremdrift og udvikling af det lokale erhvervsliv. Virkelysten blandt erhvervsfolk og iværksættere, er en klar drivende kraft i en kommunes succes. Men når borgernes velfærd, livskvalitet og ejendomsret bliver sat i spil, er det ingen tvivl om, at det økonomiske aspekt bør vige i forhold til en hensyntagen til borgerne.


Grøn omstilling vil altid være en varm kartoffel, så lang tid borgernes indsigelser, bliver negligeret til fordel for vindmølleopstilleres ønsker om at opsætte vindmøller på hver en ledig plads i kommunen.

Derfor har det heller ikke været et kønt syn, hverken som politiker eller som borger i kommunen, at opleve den politiske proces der har været, i forbindelse med de nuværende vindmølleprojekter i Jammerbugt Kommune. Senest kan vi opleve en forventet ophedet debat i de trykte medier, omkring opsætning af vindmøller ved Udklit i Jammerbugten. De mindre pæne ord fyger på tværs af de trykte avissider og hver part i sagen, udtrykker sin klare holdning til projektet.

Som konservativ politiker er det svært at undertrykke lysten til at henstille vindmølleopstillere til at tænke sig om to gange, eftersom der er så markant modstand fra lokalsamfundet. Uanset om det er et fjernvarmeværk eller en mere bastant part, der ønsker opstilling af landbaseret vind, bør man udvise en elementær folkelig stillingtagen og undlade at opstille landbaserede vindmøller, hvor der bor mennesker.

En meget klar og utvetydig holdning fra det konservative folkeparti i Jammerbugten er, og har hele tiden været, at hvis der ikke er 100% lokal opbakning til disse indgribende projekter, skal vindmøllerne ikke sættes op.

Der er rig mulighed for opsætning af vindmøller på havet og derfor bør ingen borgere blive påtvunget den risiko det er, at se deres livskvalitet bliver forringet.Såfremt der er en synlig modvægt til et projekt, skal borgernes holdning respekteres til alle tider. Et element, som den nuværende politiske beslutningsproces tilsyneladende har glemt alt om de seneste år.

I forbindelse med Udklit, kommer der nok ikke vindmøller op lige foreløbig. Det skyldes at der først skal vedtages en ny kommuneplan, der udpeger området som vindmølleområde.Det er det ikke endnu og jeg kan kun opfordre til, at borgere og politikere fastholder at sådan skal det også være fremover.

Jeg siger ja tak til borgernes livskvalitet og nej tak til flere vindmøller på land.